Je bekijkt nu Aanvullende corona subsidieregelingen jan 2021

Aanvullende corona subsidieregelingen jan 2021

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 een aantal aanvullende subsidieregelingen voor het bedrijfsleven gepresenteerd. Hieronder vindt u een samenvatting van een drietal regelingen: de NOW, de TVL en de TOZO.

NOW Subsidieblokken 1, 2 en 3
De Now subsidie voor blok 1 is vorig jaar gesloten. Voor blok 2 gaat deze open vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt u een voorschot van 85% in 3 termijnen.
Het laatste NOW-subsidieblok – blok 3 – loopt van april t/m juni 2021. In deze periode maakt u aanspraak op NOW als u minimaal 30% omzetverlies hebt. Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Wat wijzigt er bij NOW 3?
De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2 is verdwenen in de NOW 3. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers wanneer personeel om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, in een tijdvak waarover werkgevers NOW ontvangen. Als werkgever bent u verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding. Doet u dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Aanvragen van TVL over het 4de kwartaal 2020 door MKB bedrijven en ZZp’ers kan tot en met 29 januari 2021, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U vindt de SBI-code waarvoor u TVL aanvraagt in de adviestool TVL bij RVO.
De tegemoetkoming van minimaal € 750 en maximaal € 90.000 is voor bedrijven die minimaal 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Verplicht gesloten horecaondernemingen en non food detailhandelsondernemingen ontvangen de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) of de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) bovenop TVL. Voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche komt een aanvullende TVL-subsidie.

Welke aanvullende TVL regelingen zijn er?
Op 21 januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de TVL regeling wordt uitgebreid voor de periode 1ste kwartaal 2021. De aanvraagdatum wordt nog bekend gemaakt. Wat betekent dit:

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85%.
 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 750 naar € 1.500.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van € 90.000 naar € 330.000 voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers. En naar € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd in het 1ste kwartaal 2021 en wordt verhoogd naar 21%.
 • De Horecasubsidie Voorraad & Aanpassingen (HVA) komt niet terug in het 1ste kwartaal 2021.
 • De intensivering van de TVL gaat ook gelden voor het 2de kwartaal 2021.
 • De TVL wordt niet afgebouwd.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze regeling wordt gebaseerd op de TVL regeling. De regeling geldt voor het 1ste en 2de kwartaal van 2021. Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 kunnen de reguliere TVL kwartaal 1 – 2021 aanvragen. In het 2de kwartaal van 2021 kunnen deze starters alleen van de aparte startersregeling gebruik maken. Het loket opent waarschijnlijk in mei.

TOZO 3: inkomensondersteuning en leningen
De TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis.
De regeling bestaat uit 2 voorzieningen:

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.

De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) 2004, maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De TOZO  heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie.

TOZO 1 liep eind mei 2020 af, TOZO 2 eind september 2020. De TOZO is verlengd tot 1 juli 2021. TOZO 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en TOZO 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021. Over TOZO 4 wordt begin 2021 informatie bekendgemaakt.

 

Geef een antwoord