Je bekijkt nu ‘Het Stap-budget’ voor scholing: hoe werkt het?

‘Het Stap-budget’ voor scholing: hoe werkt het?

Waarom STAP?
STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kunt u vanaf 1 maart 2022 subsidie aanvragen om uw scholing te financieren. U kunt dan via het UWV, budget aanvragen voor het volgen van scholingsactiviteiten. Het STAP-budget vervangt daarmee de vroegere aftrek voor studiekosten bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit was een systeem waarbij de scholingsaftrek pas achteraf bij de belastingaangifte over het jaar waarin u de scholing heeft gevolgd, kon worden toegepast. De scholingskosten moesten dus worden voorgeschoten, waardoor dit voor sommige mensen een drempel opwierp om te investeren in scholing. Voor het belastingjaar 2021 zal een eventuele teruggave nog via de belastingaangifte moeten plaatsvinden.

Hoeveel is het STAP-budget?
Het STAP-budget is per persoon, per jaar maximaal € 1.000, inclusief btw. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen of beschermingsmiddelen.
Als een opleiding, cursus of training meer dan € 1.000 kost, zijn de extra kosten voor eigen rekening. Voor 2022 is er een bedrag van € 216,6 miljoen beschikbaar. Per aanvraagtijdvak van 2 maanden is er dus maximaal € 36,1 miljoen. Als dit maximum eenmaal bereikt is, kunt u geen subsidie meer krijgen voor dat tijdvak.

Uitvoeringsorganisaties
UWV en DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voeren samen de STAP-regeling uit. Via de website van het UWV vraagt u voor aanvang van de opleiding de subsidie aan, waarna het UWV het verdere aanvraagproces zal verzorgen. DUO beheert het scholingsregister waarin opleidingsinstellingen hun opleidingen registreren. Om in aanmerking te komen voor dit register moeten deze organisaties wel aan een aantal eisen voldoen. Dit register is via het STAP-portaal van het UWV door iedereen te raadplegen om te beoordelen of een opleiding, cursus of training van een opleidingsinstelling staat geregistreerd en dus in aanmerking komt voor subsidie. Uiteraard zal de opleider ook op zijn eigen website hebben aangegeven welke opleidingen in aanmerking komen voor het STAP-budget.

Wat moet de subsidieaanvrager doen?
Wilt u een opleiding, cursus of training gaan volgen, dan heeft u een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Dat is een bewijs dat u als subsidieaanvrager bent ingeschreven bij de opleidingsinstelling voor de scholing waarvoor ook subsidie wordt aangevraagd. Dit STAP-aanmeldingsbewijs wordt door de opleidingsinstelling aan de subsidieaanvrager verstrekt. Met dit aanmeldingsbewijs vraagt u de subsidie aan bij het UWV.

Wanneer wordt het STAP-budget betaald en aan wie?
Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit betaalt het UWV het STAP-budget rechtstreeks aan de opleidingsinstelling, zodra deze een e-factuur aan het UWV heeft gestuurd, evenwel na goedkeuring door het UWV. Het STAP-budget wordt als voorschot betaald. Na afloop van de scholingsactiviteit controleert het UWV of de scholing is afgerond en of aan alle verplichtingen is voldaan. Zijn de kosten van de opleiding hoger dan € 1000 dan stuurt de opleidingsinstelling een aanvullende factuur naar u of – als dat is afgesproken –  naar uw werkgever.

STAP stimuleren in uw onderneming
Hoe kunt u als werkgever ervoor zorgen dat uw bedrijf profiteert van deze nieuwe subsidieregeling?

  • Zorg er allereerst voor dat medewerkers op de hoogte zijn van het nieuwe STAP-budget.
  • Zorg dus dat werknemers de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen door scholing. Dat motiveert medewerkers, verhoogt het werkplezier en de kennis binnen het bedrijf neemt toe. Bovendien vult u vacatures intern beter in en kunt u naar alle waarschijnlijkheid medewerkers langer behouden.
  • Neem STAP op in het personeelshandboek of de personeelsregelingen. Volgens de wet heeft de werkgever tenslotte een scholingsplicht, als nadere invulling van het begrip: goed werkgeverschap.
  • Bespreek STAP tijdens functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
  • Bied werknemers de gelegenheid opleidingen (deels) te volgen onder werktijd.
  • Vul als werkgever het STAP-budget aan als de opleiding duurder is dan € 1000.

 

 

Geef een antwoord