Je bekijkt nu Investeren met BIK in coronatijd

Investeren met BIK in coronatijd

Er is door de overheid een nieuwe tijdelijke subsidieregeling getroffen, tot eind 2022: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Wat houdt deze investeringsregeling in?
Allereerst is deze regeling van toepassing op investeringen (in Nederland) in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Daarnaast moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en daarna binnen zes maanden in gebruik zijn genomen.
Investeert u per bedrijfsmiddel minimaal € 1.500 en minimaal € 20.000 per aanvraag, dan ontvangt u een investeringskorting. Deze korting kunt u verrekenen met de af te dragen loonheffing. De hoogte van de korting hangt af van de omvang van het investeringsbedrag.

  • bij investeringen tot en met € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3,9% van het investeringsbedrag;
  • bij investeringen boven € 5 miljoen bedraagt de korting 1,8% van het investeringsbedrag boven de € 5 miljoen.

U kunt de BIK benutten naast andere bestaande stimuleringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL), mits aan de voorwaarden voor deze stimuleringsregelingen wordt voldaan.

Geef een antwoord