Je bekijkt nu STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

Vanaf 1 januari 2022 vervangt de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie de belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf die datum kan iedereen die in relatie staat tot de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding of training. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding is ter vervanging van de huidige belastingaftrek voor studiekosten.

Hoe werkt het?
U of uw medewerker vraagt het STAP-budget zelf aan. Als deze wordt toegekend, vindt rechtstreekse betaling van het voorschot plaats aan het opleidingsinstituut, waar u of uw medewerker de opleiding, cursus of training volgt. Alleen (bij)scholingsactiviteiten die in het Scholingsregister staan, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Het Scholingsregister wordt beheerd door DUO. De (bij)scholingsorganisaties leveren voor het Scholingsregister de benodigde opleidings- en cursusgegevens aan bij DUO.

STAP-portaal
Vanaf 1 januari 2022 kunt u terecht op het STAP-portaal bij DUO en het aanbod van alle scholingsorganisaties in het Scholingsregister bekijken, dat recht geeft op de STAP-subsidie. Vervolgens legt u zelf contact met het opleidingsinstituut voor deelname aan een cursus, training of opleiding.

STAP-aanmeldingsbewijs
Het instituut verstrekt de aanmelder vervolgens het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs hebben cursisten nodig voor de aanvraag. Zonder dit document kan men geen STAP-aanvraag indienen.

UWV en DUO
Het STAP-budget kan per persoon maar 1 keer per jaar uitgekeerd worden. Hierbij geldt: op is op, omdat per jaar het STAP-budget ongeveer 200.000 keer toegekend kan worden.
Het UWV verzorgt het aanvraagproces, DUO is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de aan te vragen scholingsactiviteiten en stelt de aangeleverde gegevens vanuit het Scholingsregister beschikbaar aan UWV.

Bewijs van deelname
Nadat u de scholingsactiviteit hebt gevolgd, wil DUO/UWV graag weten wat het resultaat is. Opleidingsinstituten moeten daarvoor binnen drie maanden na afronding van de scholingsactiviteit op het STAP-portaal het Bewijs van Deelname uploaden.

Facturatie
Het STAP-budget wordt niet aan u, maar rechtstreeks aan de scholingsorganisatie uitgekeerd. UWV checkt de aanvraag op het juiste recht. Als alles klopt, dan keuren zij de aanvraag goed en keren zij het STAP-budget uit. De opleidingsinstituten factureren dan het eventuele resterende bedrag voor de betreffende opleiding of cursus.

Geef een antwoord