Ankers die je houvast bieden

 

Financiële begrotingen

Hieronder vind je diverse documenten die je helpen je financiën te begroten. Bij elk begrotingsvoorbeeld is een keuze gemaakt voor diverse posten. Dit is uiteraard geen limitatieve opsomming. Je kunt desgewenst zelf deze posten aanvullen.
Per begroting kun je in de tabbladen voor elke categorie een uitsplitsing maken. De totalen laat je dan geautomatiseerd samenkomen op het tabblad totaal. Zo houd je beter overzicht en is een wijziging snel doorgevoerd. Mocht je hierover vragen hebben, schroom dan niet contact met me op te nemen.