Je bekijkt nu Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Bent u een erkend leerbedrijf dan komt u in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat uw leerbedrijf een student in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) begeleidt. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per praktijkleerplaats.

Extra toeslag voor landbouw, horeca en recreatie
De subsidieregeling praktijkleren is voor de studiejaren 2019–2020 tot en met 2021–2022 uitgebreid. Dat betekent dat erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in aanmerking komen voor een extra toeslag bovenop de subsidie voor een bbl-leerplek. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen voor deze toeslag. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de subsidieregeling moet u aangeven of u behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

Andere sectoren
De minister van Onderwijs en Wetenschap heeft onlangs bekendgemaakt dat voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022 € 10,6 miljoen per jaar extra beschikbaar is in aanvulling op de regeling praktijkleren. Dit extra budget geldt voor andere sectoren dan de landbouw, horeca en recreatie. De toeslag is beschikbaar voor de sectoren: levensmiddelenindustrie, nijverheid, bouw, handel, transport, telecommunicatie, wellness en overige dienstverlening.

In diverse sectoren zijn inmiddels afspraken gemaakt voor een aanvullende subsidie voor bbl-leerplekken. Voor de bouw geldt voor werknemers die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 starten of zijn gestart met een bbl-opleiding een aanvullende subsidie van € 1.250. Deze wordt onderverdeeld in een bedrag van € 500 bij begin van de opleiding en van € 750 bij afronding van de opleiding.
In de hovenierssector is een extra bedrag van € 1.000 per leerjaar beschikbaar voor leerlingen die vanaf de zomer zijn gestart met een bbl-opleiding.
Zo komen bedrijven in de metaalsector voor het studiejaar 2020-2021 in aanmerking voor € 1.250 extra subsidie voor een bbl-leerplek.

Geef een antwoord