Minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. De stijging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van contractlonen. Uitgangspunt van de Wet Minimumloon is dat…

Lees verder Minimumloon per 1 juli 2021

Betaald ouderschapsverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het is de bedoeling dat de regeling op augustus 2022 ingaat. Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen…

Lees verder Betaald ouderschapsverlof

Belangrijke data

Onderstaande data vragen extra aandacht van u. 6 mei: start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3 subsidieblok 3 18 mei: uiterste aanvraagdatum TVL Q1 2021 30 juni: uiterste datum aanvraag Uitstel van Belastingbetalingen als coronamaatregel. Alleen als u…

Lees verder Belangrijke data

Ook in 2021 lager gebruikelijk loon DGA

Een directeur grootaandeelhouder (DGA) mag ook in 2021 - net als in 2020 - uitgaan van een lager gebruikelijk loon als hij te maken krijgt met een omzetdaling. De verlaging…

Lees verder Ook in 2021 lager gebruikelijk loon DGA

De werkgever, de sneltest en de AVG

Stel dat u als werkgever wilt controleren of één van uw medewerker besmet is met het coronavirus, zodat hij of zij bij een negatieve uitslag snel weer aan het werk…

Lees verder De werkgever, de sneltest en de AVG

Een update van belangrijke coronamaatregelen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (Tvl) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt in de eerste twee kwartalen van 2021 aanzienlijk verhoogd. Eerder was de beperking tot de zwaarst getroffen sectoren al losgelaten,…

Lees verder Een update van belangrijke coronamaatregelen

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000 subsidie te krijgen bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfsauto. De regeling ziet op bedrijfsauto’s…

Lees verder Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan…

Lees verder Opzegverbod tijdens ziekte

Non-concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor uw werknemer kunt u als werkgever een non-concurrentiebeding opnemen. Een dergelijk beding legt de medewerker een beperking op in zijn vrije arbeidskeuze. Betreft het een arbeidsovereenkomst…

Lees verder Non-concurrentiebeding