Verlenging steunmaatregelen met drie maanden

Zoals het nu laat aanzien, gaat het kabinet de verschillende steunpakketten met drie maanden verlengen. De tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan, omdat…

Lees verder Verlenging steunmaatregelen met drie maanden

Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Vakantiegeld uitstellen Een werkgever mag de betaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een ander moment van uitbetaling af te spreken. Dat kan bijvoorbeeld…

Lees verder Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. De stijging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van contractlonen. Uitgangspunt van de Wet Minimumloon is dat…

Lees verder Minimumloon per 1 juli 2021

Betaald ouderschapsverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het is de bedoeling dat de regeling op augustus 2022 ingaat. Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen…

Lees verder Betaald ouderschapsverlof

Belangrijke data

Onderstaande data vragen extra aandacht van u. 6 mei: start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3 subsidieblok 3 18 mei: uiterste aanvraagdatum TVL Q1 2021 30 juni: uiterste datum aanvraag Uitstel van Belastingbetalingen als coronamaatregel. Alleen als u…

Lees verder Belangrijke data