Je bekijkt nu Miljoenennota items

Miljoenennota items

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers

U hoeft onder de huidige regelgeving geen bpm te betalen als u een bestelauto koopt die u minstens 10% zakelijk gebruikt. Het kabinet stelt voor om deze ondernemersvrijstelling met ingang van 2025 af te schaffen. Daarnaast wordt de heffingsgrondslag afhankelijk van de CO2-uitstoot (net als nu al geldt voor personenauto’s). Door deze nieuwe grondslag blijft de bpm voor emissieloze bestelauto’s nihil. Hierdoor verwacht het kabinet dat u eerder zult overstappen op elektrisch rijden. Ook het feit dat u milieuinvesteringsaftrek (MIA) kunt krijgen voor deze bestelauto, moet daartoe een stimulans zijn. In samenhang met deze maatregel gaat de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s met 15% omhoog in 2025 en wordt deze in 2026 verder verhoogd met 6,96%.

Onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per km. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per km. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Aanvankelijk zou deze vergoeding pas in 2024 worden verhoogd, maar onder druk van de Tweede Kamer en vanwege de hoge brandstofprijzen gaat dit nu al per 1 januari 2023 gebeuren.

Stijging minimumloon

Volgend jaar gaat het wettelijk minimumloon in één keer met 10,15% omhoog. Aanvankelijk was voorgesteld om een verhoging van 7,5% stapsgewijs door te voeren: in drie jaar tijd zou het wettelijk minimumloon omhooggaan met 2,5% in 2023 en 2024 en met 2,32% in 2025. Dit is nu van de baan. Ook de loongerelateerde uitkeringen en het maximumdagloon worden met 10,15% verhoogd.

Verlaging laagste IB-tarief

Er zijn twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 37,07%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 69.398. Volgend jaar ligt dit beginpunt van de tweede schijf bij € 73.031. In 2023 gaat het lage tarief omlaag naar 36,93%. Het hoge tarief wijzigt niet.

Jubelton wordt verkleind

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) wordt al op 1 januari 2023 verlaagd van € 106.671 (in 2022) tot € 28.974. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. De schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook worden benut voor schenkingen voor de eigen woning door anderen dan de ouders. Niet iedere begiftigde kan van deze vrijstelling gebruikmaken. De begiftigde (of zijn/haar partner) moet namelijk ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.
Spreiden mag
Dit jaar is het laatste jaar waarin de hoge eenmalige schenkingsvrijstelling van € 106.671 nog kan worden geclaimd. Wel kunt u in 2023 aanvullend vrijgesteld schenken voor een woning aan dezelfde begiftigde tot € 106.671, mits de begiftigde in 2022 een beroep op de vrijstelling heeft gedaan.

Verhoging overdrachtsbelasting

Koopt u een woning die u als hoofdverblijf gaat gebruiken? Dan betaalt u 2% overdrachtsbelasting (OVB) of u geniet een vrijstelling als u aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Koopt u een woning die u niet als hoofdverblijf gaat gebruiken, bijvoorbeeld voor de verhuur, als tweede woning of vakantiehuis of u koopt bijvoorbeeld een woning voor uw kind. Dan betaalt u het hoge OVB-tarief van 8%. Dit hoge tarief gaat vanaf 2023 omhoog naar 10,4%.

 

Geef een antwoord