Je bekijkt nu Omslag naar duurzame energie in het MKB

Omslag naar duurzame energie in het MKB

Het kabinet heeft voor 2020 100 miljoen extra subsidiegeld gereserveerd. Die 100 miljoen is specifiek bestemd om de mkb-ondernemer te helpen met de omslag naar duurzame energie. Met het extra geld wil het kabinet het behalen van de klimaatdoelen versnellen door het aantrekkelijk te maken voor bedrijven om te investeren in duurzame energie. Als u mkb-ondernemer bent, kunt u op verschillende manieren uw voordeel doen met de miljoenen die het kabinet beschikbaar stelt.

Eén van de maatregelen waar u van kunt profiteren is een extra subsidieronde voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze extra subsidieronde wordt in het voorjaar van 2020 opengesteld. De SDE+ is interessant als u plannen heeft om in 2020 als bedrijf of (non-profit)instelling te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, windenergie, energie uit biomassa, geothermie of water. Als u veel hernieuwbare energie gaat opwekken, kan de hoogte van een SDE+ subsidie fors zijn. De subsidie vergoedt namelijk het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktprijs van grijze energie over een periode van 15 jaar.

Een andere subsidieregeling waar al in 2019 extra geld voor beschikbaar is gesteld is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Deze subsidie is speciaal voor investeringen in zonneboilers en warmtepompen. Om het behalen van de klimaatdoelstellingen te versnellen is het budget in 2019 verhoogd. Ook in 2020 kunt u hier als ondernemer gebruik van blijven maken. Overigens wel met een paar aanpassingen in de regelgeving.

Geef een antwoord