Nog voor het einde van het jaar

Wat zijn de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling? Beoordeel of u zaken die u in 2021 wilt vergoeden/verstrekken nog in 2020 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de…

Lees verder Nog voor het einde van het jaar

Aanpassingen percentages WBSO 2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven, waardoor ook investeringen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO…

Lees verder Aanpassingen percentages WBSO 2021

Vaststelling minimumloon per 1 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het…

Lees verder Vaststelling minimumloon per 1 januari 2021