Je bekijkt nu Aanpassingen percentages WBSO 2021

Aanpassingen percentages WBSO 2021

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven, waardoor ook investeringen onder druk komen te staan. Het kabinet stelt daarom in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Het beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt ruim € 1.438 miljoen in plaats van € 1.281 miljoen.

Voordeelpercentages en -bedragen
Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2021 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. In 2021 geldt echter een hoger tarief in de 1e schijf (deze gaat van 32% naar 40%).
Ook voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in deze 1e schijf. Het starterstarief gaat in 2021 van 40% naar 50%. Met deze verhoging krijgen met name innovatieve mkb’ers en starters een extra stimulans om te investeren in speur- en ontwikkelingswerk (S&O).

Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen worden eind 2020 bekend gemaakt.

Voordeelpercentages voor bedrijven in 2021

  • Tarief 1e schijf: 40%
  • Tarief 1e schijf starters: 50%
  • Grens 1e schijf S&O-(loon)kosten: € 350.000
  • Tarief 2e schijf: 16%

WBSO-evaluatie
De WBSO-evaluatie geeft een aantal aanbevelingen in het kader van de ondersteuning van programmatuurontwikkeling, het verminderen van de administratieve lasten van met name kosten & uitgaven en het doelgroepbereik.
Met name over de definitie van het begrip programmatuur zijn aanbevelingen gedaan.
Tijdig overleggen met RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) welke kosten en uitgaven meegenomen worden in de aanvraag, is aan te bevelen. Hierdoor ontstaat vooraf meer duidelijkheid wat wel of niet aan kosten & uitgaven meegenomen mag worden.
Ten aanzien van het doelgroepbereik is er geen structureel ondergebruik van de regeling. Wel neemt het aantal nieuwe gebruikers af, maar het aantal structurele gebruikers blijft op peil.

Geef een antwoord