Je bekijkt nu Voorkomen faillissement (nieuwe regelgeving)

Voorkomen faillissement (nieuwe regelgeving)

Er is een nieuwe wet opkomst: de Wet WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Deze wet is erop gericht om een faillissement te voorkomen bij bedrijven die een te hoge schuldenlast hebben, maar die na herstructurering van schulden wel levensvatbaar zijn. De wet biedt ruimte om te onderhandelen met schuldeiser om een faillissement te voorkomen.

Hoe gaat het in z’n werk?
Er dient een herstructureringsplan te worden opgesteld, ingedeeld naar klassen van schuldeisers en/of aandeelhouders. Alle schuldeisers krijgen op basis van hun klassenrechten een vergoedingenvoorstel voorgelegd met minimaal dezelfde vergoeding als die ze zouden ontvangen bij een faillissement.

Als binnen één klasse een ruime meerderheid (tenminste twee derde) instemt met het vergoedingenvoorstel is het voorstel aangenomen. Dat kan ook tenminste twee derde meerderheid zijn van het aandelenkapitaal. Bij deze twee derde meerderheid kan de ondernemer de rechter vragen het plan te homologeren (door de rechter bekrachtigen). Wordt het voorstel gehomologeerd dan is het akkoord bindend voor alle partijen, ook voor de klassen die hiermee niet ingestemd hebben.

Naast de herstructurering van de schuldenlast zal ook gekeken moeten worden naar de waarde van de immateriële en materiële activa na reorganisatie. Deze zal namelijk hoger moeten zijn dan bij liquidatiewaarde; vaak mede een reden voor schuldeisers om akkoord te gaan met het voorstel.

Geef een antwoord