Je bekijkt nu Nog voor het einde van het jaar

Nog voor het einde van het jaar

Wat zijn de mogelijkheden binnen de werkkostenregeling?
Beoordeel of u zaken die u in 2021 wilt vergoeden/verstrekken nog in 2020 kunnen worden vergoed/verstrekt. Het is namelijk niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2020 over is, door te schuiven naar 2021. In 2020 is de vrije ruimte eenmalig verruimd vanwege de coronacrisis. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 3% en over het meerdere 1,2%. De vrije ruimte wordt in 2021 weer verlaagd. Over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte 1,7% en over het meerdere 1,18%.
Heeft u nog geen andere belaste vergoedingen of verstrekkingen gehad, dan kunt u uzelf dit jaar als dga bijvoorbeeld ook een eindejaarsbonus geven van maximaal € 2.400. Staat uw partner ook op de loonlijst, dan geldt dit ook voor hem of haar. Let hiermee wel op, wanneer u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling en/of meer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen. Dit in verband met het samenhangende verbod op bonussen.

 

Het Lage Inkomensvoordeel (LIV)
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), dan ontvangt u een tegemoetkoming, het zogenoemde lage-inkomensvoordeel. Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder en
  • er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar) en
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat betreft de verloonde uren gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.
Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 21 jaar. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% afgeleid van het WML voor iemand van 21 jaar of ouder.

U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de in uw loonaangifte aanwezige gegevens.
Het LIV wordt vastgesteld als een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag als jaarmaximum, zie onderstaande tabel.

Hoogte loon Gemiddeld uurloon in 2020 van € 10,29 tot en met  € 12,87
Vast bedrag per verloond uur € 0,51 per uur
Maximale hoogte LIV € 1.000 per jaar

Voor de tegemoetkoming is het van belang dat u het uurloon binnen de marges houdt.

Voor jongeren geldt een lager LIV, het zogenoemde jeugd-LIV. Dit is een tegemoetkoming voor de verhoging van de minimumjeugdlonen in de afgelopen jaren. Zie onderstaand tabel.

Leeftijd op 31/12 2019 Jeugd-LIV per uur Maximum jeugd LIV per jaar
18 jaar € 0,07 € 135,20
19 jaar € 0,08 € 166,40
20 jaar € 0,30 € 613,60

 

Loonkostenvoordeel (LKV)
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers (56 jaar en ouder) en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Het LKV bedraagt € 3,05 per verloond uur en kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Alleen voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden bedraagt het LKV € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per jaar.

Een doelgroepverklaring LKV vraagt uw werknemer aan binnen 3 maanden nadat hij in dienst kwam. Een doelgroepverklaring LKV aanvragen voor een dienstverband dat is gestart tussen 1 januari 2020 en 1 oktober 2020? Dan geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober 2020 geldt weer de aanvraagtermijn van 3 maanden. De aanvraagtermijn was tijdelijk met 3 maanden verlengd, omdat het door de coronacrisis soms niet lukte om de aanvraag op tijd te doen.

 

Beoordeel de vaste reis-en onkostenvergoedingen
Dit voorjaar stemde de staatssecretaris van Financiën ermee in, dat vaste reis- en andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen. Ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen die sinds maart 2020 van kracht zijn. Vanaf 1 januari 2021 komt deze goedkeuring te vervallen. Als werkgever zult u dus dergelijke vergoedingen opnieuw moeten beoordelen.

 

Zakelijk een elektrische auto kopen? Doe dit dan vóór 2021
Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s de komende jaren gaat stijgen:

Jaar eerste toelating Bijtelling bij prvégebruik Tot deel van de cataloguswaarde Bijtelling voor het deel daarboven
2020 8% € 45.000 22%
2021 12% € 40.000 22%
2022 16% € 40.000 22%

De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

 

Overdrachtsbelasting stijgt voor een tweede woning- of bedrijfspand
Starters op de woningmarkt betalen na dit jaar, onder voorwaarden waaronder leeftijd, geen overdrachtsbelasting meer. Tegelijkertijd voerde het kabinet een verhoging in. Voor een tweede woning stijgt de overdrachtsbelasting van 2 naar 8%. Kortom, koopt u een tweede woning óf bedrijfspand? Let dan goed op.
Bent u van plan om onroerend goed aan te kopen? Het kan dan verstandig zijn om de levering al in 2020 plaats te laten vinden, als dat mogelijk is. Dit jaar bedraagt het overdrachtsbelasting tarief nog 6% of 2% (woningen). In 2021 wordt dit verhoogd naar 8%. Alleen voor een woning die u koopt om zelf duurzaam te gaan bewonen blijft het tarief 2%.

 

Vraag op tijd bijzonder uitstel van belastingbetaling aan
Bent u met uw bedrijf in betalingsproblemen gekomen door de coronacrisis? U kunt nog tot en met 31 december 2020 bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Ook kunt u de eerdere aanvraag voor bijzonder uitstel van belastingbetaling verlengen. De regeling voor dit bijzonder uitstel van betaling eindigt uiterlijk op 31 december 2020. Vraag het uitstel of de verlenging op tijd aan. Wanneer uw bijzonder uitstel afloopt, moet u bij de eerstvolgende aangiften en aanslagen uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 juli 2021 begint de afbetaling van de openstaande belastingbedragen waarvoor u vanwege de coronacrisis uitstel van belastingbetaling heeft gekregen. U krijgt hiervoor 36 maanden de tijd.

 

Geef een antwoord