Je bekijkt nu NOW verlengd en TONK

NOW verlengd en TONK

NOW aanvraag 3de periode verlengd

Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kunt u nog tot en met 27 december 2020 een tegemoetkoming aanvragen. Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de aanvraagtermijn voor deze derde periode verlengd. Informatie over de tegemoetkoming voor de vierde en vijfde aanvraagperiode volgt nog door het kabinet.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Niet iedereen is geholpen met alle maatregelen die het kabinet tot op heden genomen heeft. Er blijven mensen tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld zij die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op de bestaande sociale zekerheid of andere regelingen in het steunpakket. Via de gemeenten – het uitvoerend orgaan voor deze regeling – wordt extra hulp geboden voor tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen en vanwege de partnertoets of het uren-criterium geen aanspraak maken op de Tozo. Maar ook om werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

 

Geef een antwoord