Je bekijkt nu Uitstel belastingbetaling, NOW 3 en TVL 2

Uitstel belastingbetaling, NOW 3 en TVL 2

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de verlenging van de TOZO-regeling: de TOZO 3, uiteraard met aangepaste voorwaarden. Ook de NOW, de TVL worden verlengd en evenzo uitstel van belastingbetaling. Hieronder volgen de veranderingen.

Uitstel van belastingbetaling

Aanvragen van uitstel of verlenging van het uitstel voor belastingbetaling was mogelijk tot 1 oktober. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Voor het aflossen van de opgebouwde belastingschuld is er een ‘ruimhartige aflossingsregeling’ van 36 maanden (termijnen), vanaf 1 juli 2021. In het voorjaar van 2021 ontvangen ondernemers een brief van de belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling. Voor die aflossingsperiode van 36 termijnen blijft de invorderingsrente op 0,01% staan.

NOW 3

De NOW – zoals u weet – voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 onder de naam NOW 3. De regeling wordt in 3 tijdvakken van elk 3 maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kunt u de keuze maken of u een aanvraag doet. De referentiemaand voor alle drie de tijdvakken vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 is juni 2020. Een aantal voorwaarden is gewijzigd per 1 oktober 2020.

1. Inspanningsplicht omscholing bij ontslag

Bedrijven die werknemers ontslaan maar zich niet inspannen om die werknemers naar nieuw werk te begeleiden, krijgen een korting van 5% op hun NOW-uitkering. Deze korting komt in de plaats van de ontslagboete uit eerdere versies van de NOW-regeling.

2. Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog

Vanaf januari 2021 stijgt de minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW. Van oktober tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken. Vanaf januari 2021 moeten zij minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te mogen ontvangen.

3. Vergoeding gaat omlaag

Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je subsidie moet inleveren.

4. Subsidiekorting geschrapt

Als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen ontvangt u korting meer op uw subsidie.

5. Lagere maximale vergoeding in tijdvak 3

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april t/m juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon.
Het UWV voert de regeling uit. Vanaf 16 november 2020 is aanvragen (met terugwerkende kracht) mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020.

 

TVL

De TVL die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Om de verlenging te bekostigen is € 600 miljoen uitgetrokken. De looptijd wordt ingedeeld in 3 periodes van 3 maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). RVO maakt binnenkort bekend wanneer TVL 2 kan worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april t/m juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes.

Regeling wordt stapsgewijs afgebouwd. Vanaf 1 januari 2021 wordt namelijk de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later nog bekendgemaakt.

Om aanspraak te maken op de TVL moet u minimaal € 3.000 aan vaste lasten hebben in 3 maanden. In het tweede steunpakket was dat € 4.000 in 4 maanden. Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen is verhoogd van € 50.000 naar € 90.000. De overige voorwaarden blijven van kracht.

 

 

Geef een antwoord