Je bekijkt nu NOW 3 steunpakket: verlenging met 9 maanden vanaf 1 oktober a.s.

NOW 3 steunpakket: verlenging met 9 maanden vanaf 1 oktober a.s.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober verschillende lopende steunmaatregelen voor ondernemers en werkenden: NOW 3. Het is een vervolg op de twee eerdere noodpakketten NOW 1 en 2. Het nieuwe pakket loopt tot en met juni 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. De NOW 3-regeling (tegemoetkoming in de loonkosten) van negen maanden kent perioden van drie keer drie maanden. In die perioden wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat u als werkgever – en uw eventuele werknemers – tijd en ruimte heeft om uw bedrijf aan te passen.

Periode 1, 2 en 3: oktober 2020 t/m juni 2021

De maximale vergoeding in de eerste periode oktober t/m december bedraagt 80%. Het verschil van 10% ten opzichte van de NOW 2 regeling wordt door het kabinet gebruikt voor scholing en voor van-werk-naar-werk-trajecten. In de tweede periode januari t/m maart bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in de derde periode april t/m juni 60%.

Aanpassingen loonkosten en vaste opslag werkgeverslasten

In deze bovengenoemde drie perioden krijgt u de mogelijkheid uw loonkosten aan te passen, door bijvoorbeeld natuurlijk verloop van werknemers, door beëindiging arbeidscontracten of door in overleg een vrijwillig loonoffer te vragen van uw werknemers. Zo kunt u uw loonkosten wellicht beter laten aansluiten bij de te verwachten omzet. Overigens gaat dit stapsgewijs.
In de eerste periode kunt u maximaal 10% van de loonsom aanpassen, in de tweede periode 15% en in de derde periode 20%.
De extra korting op bedrijfseconomisch ontslag uit het NOW 2 noodpakket vervalt.
De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Omzetverlies

In de tweede en derde periode wordt het minimale omzetverlies verhoogd van 20% naar 30%, dus vanaf 1 januari 2021. Zodoende richt de ondersteuning zich meer op zwaarder getroffen bedrijven.

Scholing

De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren aan scholing te doen, blijft bestaan.

Dividend en bonussen

Het verbod op het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijft tevens bestaan.

Wat wordt er vergoed aan loon?

Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee perioden. Dat komt neer op € 9.538 per maand. In de derde periode (april t/m juni 2021) wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon. Net als bij de NOW 1 en 2 regeling ontvangt u na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Wanneer aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 16 november de eerste periode van de NOW 3: oktober t/m december 2020 aanvragen bij het UWV. Voor elk tijdvak kunt u beslissen of u wel of geen aanvraag wilt doen. Ook als u geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of NOW 2 kunt u gebruik maken van de NOW 3 regeling.

 

Geef een antwoord