Je bekijkt nu De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling is geopend

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling is geopend

Minimaal € 1.000 tot maximaal 50.000 euro per 4 maanden
De regeling TVL is specifiek gericht op mkb-ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Het is dus een compensatie voor een deel van de vaste lasten. Onder vaste lasten wordt o.a. verstaan huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten, abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden deels gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De belastingvrije tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.
Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Waaruit bestaat de TVL?

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Je berekent de hoogte van de subsidie door je normale omzet (omzet van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019) te vermenigvuldigen met het verwachte omzetverlies in procenten. De uitkomst vermenigvuldig je met het percentage vaste lasten. (RVO rekent met een vast percentage aan vaste lasten per sector). Deze uitkomst moet minimaal € 4.000 zijn. De subsidie is 50% van de uitkomst, dus:
normale omzet  x  omzetverlies in %  x  aandeel vaste lasten in %  x  50%  =  hoogte subsidie.

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste 4 maanden na hun startdatum voor de berekening van hun normale omzet. Bedrijven die tussen 15 november 2019 en 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn en vermenigvuldigen dit met 4.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de regeling:

  • Het bedrijf valt onder de definitie van midden- en kleinbedrijf (mkb).
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • Het bedrijf heeft in de periode juni tot en met september 2020 minimaal € 4.000 vaste lasten. Hiermee wordt de uitkomst van de berekening normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % bedoeld. Je rekent met het gemiddelde percentage in je sector en niet met je werkelijke vaste lasten.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Voor bepaalde SBI-codes gelden nadere eisen.
  • Het bedrijf heeft een fysieke vestiging in Nederland en is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister of de SBI-code aangepast om in aanmerking te komen voor TVL.
  • Minstens 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang.
  • Het bedrijf is niet failliet en heeft op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Als het bedrijf TVL aanvraagt voor een nevenactiviteit, dan moet de omzet in de periode van 1 juni tot 30 september 2019 en het geschatte omzetverlies in juni tot en met september 2020 alleen gaan over die nevenactiviteit.

Geef een antwoord