Je bekijkt nu Werkkapitaal financiering. Hoe?

Werkkapitaal financiering. Hoe?

Als we spreken over werkkapitaal dan hebben we het over bruto- en netto werkkapitaal. Het bruto werkkapitaal is de som van je voorraden, je debiteuren en je liquide middelen, zoals die bij de vlottende activa op je balans staan. Spreken we over het netto werkkapitaal dan betrekken we daar je crediteuren en je kortlopende schulden bij, zoals die bij de vlottende passiva op je balans staan. Met andere woorden: het netto werkkapitaal (ook wel werkkapitaal genoemd) is het verschil tussen je vlottende activa en je vlottende passiva. Dat is je beschikbare financiële ruimte om als bedrijf mee te kunnen werken.
Heb je nu een tekort aan beschikbaar werkkapitaal dan geeft dat problemen voor je dagelijkse uitgaven, zoals salarissen en andere vaste lasten. Werkkapitaal financiering biedt hiervoor een oplossing.

Er zijn veel mogelijkheden qua werkkapitaalfinanciering, maar de meest voorkomende zijn de traditionele rekening courant krediet bij de bank, financiering van de debiteuren via factoring, financiering via de voorraad, financiering op basis van de omzet, financiering via het personeel en financiering via leasen van bedrijfsmiddelen. Daarnaast kan ook het beschikbare vastgoed worden ingezet voor werkkapitaalfinanciering. We zetten de meest voorkomende voor je op een rij.

Rekening Courant Krediet
Rekening Courant Krediet is een zakelijk krediet, waarbij je tot een bepaald bedrag rood kunt staan op je betaalrekening. Het is een bedrag dat voor een bepaalde tijd voor je gereserveerd is. Je bepaalt zelf wanneer je het opneemt en wanneer je aflost. Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag.

Debiteurenfinanciering
Bij financiering van de debiteuren via factoring verkoop je je openstaande facturen aan een factormaatschappij, om het bedrag vervolgens snel, soms zelfs binnen enkele uren, uitbetaald te krijgen. Je kunt één factuur van bijvoorbeeld een grote debiteur overdragen aan de factormaatschappij, maar je kunt ook het complete debiteurenbestand overdragen. Bij factoring kunnen je debiteuren voor 85 tot 95% bevoorschot worden. Betalingstermijnen van 30 tot 60 dagen behoren dan dus tot het verleden.

Vastgoedfinanciering
Werkkapitaal financiering kan ook gerealiseerd worden via het financieren van vastgoed. Stel je hebt een pand met een waarde van een miljoen euro, met nog een hypotheek hierop van anderhalve ton. Dan zou je een lange termijn financiering extra kunnen afsluiten tegen een lage hypotheekrente. Je betaalt dan minder rente dan wanneer je een korte termijn financiering had afgesloten.

Voorraad financiering
Als een voorraad gemiddeld genomen een vaste kern heeft, de zogenoemde langlopende voorraad, dan zou je dit deel ook lang kunnen financieren door bijvoorbeeld gebruik te maken van de hiervoor genoemde vastgoedfinanciering. Je gaat dan een langlopende financiering aan op basis van de vaste kern of kernvoorraad.

Omzetfinanciering
Bij financiering op basis van omzet beoordeelt een fintech-financieringsbedrijf aan de hand van computeranalyses je bankgeschiedenis van de afgelopen halfjaar tot een jaar. Op deze wijze legt men diverse verbanden om zo tot een juiste financiering te komen.

Financiering door middel van payroll
Financiering van personeelskosten kun je realiseren door bijvoorbeeld een payrollbedrijf in te schakelen. Een dergelijk bedrijf betaalt dan de salarissen, terwijl je onderneming het totaalbedrag na dertig, vijfenveertig of zelfs zestig dagen pas weer aan het payrollbedrijf betaalt. Zo haal je permanent werkkapitaal op via uitstel betalingen van salarissen.

Leasen bedrijfsmiddelen
Het leasen van bedrijfsmiddelen is ook een optie die tot financiering leidt. Daarbij is het mogelijk om de reeds gekochte en afbetaalde bedrijfsmiddelen te verkopen aan de leasemaatschappij om die vervolgens terug te leasen. De waarde van de bedrijfsmiddelen heb je dan vervolgens cash in handen.

Combinatie van financieringen
Vanzelfsprekend kun je combinaties van financieringsmogelijkheden inzetten. Maar ook een combinatie van financiers is mogelijk, bijvoorbeeld een deel van de financiering gaat via de bank, een deel via een investeringsmaatschappij en een deel via bijvoorbeeld crowdfunding.

 

Geef een antwoord