Je bekijkt nu Aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid werkgever

Een werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Wel moet de werknemer kunnen bewijzen dat de schade die hij heeft geleden is ontstaan bij de uitoefening van zijn werk. Van de werknemer wordt niet verlangd dat hij aantoont wat de oorzaak is van het ongeval waardoor hij schade heeft geleden.
Op de werkgever rust een vergaande zorgplicht om ongevallen op het werk te voorkomen. De wet verplicht de werkgever om alle maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven die nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Welke maatregelen en aanwijzingen nodig zijn, is afhankelijk van de omstandigheden. Maar let wel: zoals blijkt uit diverse rechterlijke uitspraken heeft de werkgever niet snel voldoende gedaan om niet aansprakelijk te zijn voor de geleden schade.

Geef een antwoord