Je bekijkt nu Verruiming geboorteverlof vanaf juli 2020

Verruiming geboorteverlof vanaf juli 2020

Het geboorteverlof voor partners in loondienst is op dit moment éénmaal het aantal werkuren per week. Maar vanaf juli 2020 komt daar nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof bij. Bent u zelfstandige dan hebt u geen recht op geboorteverlof.

 Wie is nu partner?

Iemand is partner van de moeder als hij voldoet aan één van de onderstaande vier criteria:

  • U bent met haar getrouwd
  • U bent haar geregistreerde partner
  • U bent ongehuwd maar woont met haar samen
  • U heeft haar kind erkent.

Hoe werkt het nu?
Als de partner bij een 5 daagse werkweek 6 uur per dag werkt, krijgt hij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. Opgenomen uren in het kader van ouderschapsverlof worden niet van het geboorteverlof afgehaald.
Stel: een werknemer is in loondienst en hij heeft een contract van 30 uur per week. Iedere week neemt hij 12 uur ouderschapsverlof op. Hij werkt daarom maar 18 uur per week. Toch heeft hij recht op 30 uur geboorteverlof.
De werkgever betaalt het loon tijdens dit geboorteverlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen binnen vier weken na de geboorte van het kind.

Per 1 juli 2020: aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners één tot maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Deze weken mogen verspreid over de zes maanden opgenomen worden. Voor dit verlof krijgen werknemers een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon, rekening houdend met het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van éénmaal het aantal werkuren per week opneemt.
Het verlof moet de werknemer bij de werkgever in hele weken aanvragen. De werkgever vraagt het aanvullend geboorteverlof aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of Digipoort van het UWV.

Wetsvoorstel: betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Vanaf augustus 2022 wil het kabinet ook betaald ouderschapsverlof voor een deel invoeren. Het gaat om een uitkering voor 9 van de huidige 26 weken ouderschapsverlof van 50 procent van het (maximum)dagloon. Het betaald ouderschapsverlof van 9 weken moet in het eerste jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen.

Geef een antwoord