Je bekijkt nu Prinsjesdag 2021 Korte opsomming van belangrijkste items

Prinsjesdag 2021 Korte opsomming van belangrijkste items

Onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag vanaf 2022

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast aan hun medewerkers vergoeden.
Een werkgever kan voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vergoeden. Dat betekent dat als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek, kan de werkgever dus maar één van de vrijstellingen toepassen. Wel is het zo dat als een werknemer op een en dezelfde dag en thuiswerkt en naar bijvoorbeeld een klant gaat, hij zowel de vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding mag ontvangen.

In de praktijk zullen thuiswerkdagen afgewisseld worden met werken op de zaak. Voor de vergoeding zal de werkgever afspraken met de werknemer moeten maken hoeveel dagen wekelijks thuis en hoeveel dag op bijvoorbeeld kantoor gewerkt zal worden.

 

Elektrische auto’s 16% bijtelling in 2022

De korting op de bijtelling wegens privégebruik voor volledig elektrische auto’s wordt geleidelijk afgebouwd. In 2022 verlaagt het kabinet de korting tot 6%-punt (2021: 10%-punt), zodat de bijtelling uitkomt op 16%. Er zal nog een verdere verlaging plaatsvinden: 6%-punt voor 2023 en 2024, 5%-punt voor 2025 tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. Het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, wordt ook in 2022 verlaagd en wel naar € 35.000 (2021: € 40.000). Vanaf 2023 wordt het € 30.000. Voor elke euro hierboven geldt een bijtellingspercentage van 22%. Voor auto’s op waterstof en zonne-energie is de korting op bijtelling 6%.

 

Start-up dga’s mogen langer minimumloon krijgen

Bent u directeur grootaandeelhouder van een innovatieve start-up dan mag u een jaar langer de gebruikelijkloonregeling gebruiken. Tot 1 januari 2023 mag de dga het wettelijk toegestane minimumloon betalen in plaats van een marktconform salaris. Dat helpt dga’s in de situatie dat zij nog weinig winst maken.

 

Bij meer dan 100 werknemers CO2 uitstoot rapporteren

Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten ieder jaar de CO2 uitstoot van het zakelijk en woon-werkverkeer van hun medewerkers rapporteren. Is deze uitstoot hoger dan de maximale norm, dan heeft men 4 jaar de tijd om maatregelen te treffen om deze CO2 uitstoot te verlagen. Dat kan door bijvoorbeeld minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer.

 

STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Medewerkers vragen de subsidie zelf aan. De hoogte is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal € 1.000 per jaar. Naar verwachting stopt de aftrek van scholingsuitgaven per 1 januari 2022 en geldt de STAP per 1 maart 2022. Subsidie voor scholing in januari en februari 2022
verleent de overheid waarschijnlijk met terugwerkende kracht.
In 2021 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van € 250 en een maximumaftrek van € 15.000.

 

Zelfstandigenaftrek omlaag

Een ondernemer in de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium voldoet. Daarvoor moet een zelfstandige normaliter 1.225 uur per jaar aan zijn onderneming besteden.

Aanvankelijk zou de aftrek dalen naar € 5.000, maar vorig jaar tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet de afbouw versneld. Dat tijdpad is nu bevestigd in de begroting voor 2022. Tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks met € 360 verlaagd, en in 2028 zakt de aftrek met € 390. Vanaf 2029 gaat er dan nog jaarlijks € 110 vanaf, waardoor de aftrek uiteindelijk in 2036 op € 3.240 uitkomt.

 

Kleine werkgevers betalen lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie dan grote werkgevers. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt en stijgt met 1,0%-punt voor de grote werkgevers. Dit maakt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van je personeel iets draaglijker. Daarnaast wordt de drempel om je personeelslid een vast contract aan te bieden lager. Je kunt het geld gebruiken om bijvoorbeeld een MKB Verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

Als een ondernemer in bedrijfsmiddelen investeert, kan hij in aanmerking komen voor investeringsaftrek van bijvoorbeeld de MIA en daarmee financieel voordeel behalen.

Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en kende in 2021 de percentages 13,5%, 27% en maximaal 36% bij bedragen vanaf € 2.500. In het Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2022 de steunpercentages te verhogen naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. In totaal is € 114 miljoen budget beschikbaar in 2022.

De verhoging vloeit voort uit het feit dat milieu-investeringen die bovengemiddeld bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, duurzaamheid en aan een circulaire economie duurder zijn geworden. Juist deze bedrijfsmiddelen droegen de afgelopen jaar 55-70% aan meerkosten, waar dat voorheen 50% was. Het hoogste percentage van 45% is dan ook bedoeld voor die bedrijfsmiddelen op de Milieulijst die bovengemiddelde milieuwinst opleveren en fors duurder zijn.

 

 

 

 

Geef een antwoord