Je bekijkt nu Voldoen aan aanzegverplichting

Voldoen aan aanzegverplichting

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor meer dan zes maanden heeft u als werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst een aanzegplicht. Deze plicht houdt in dat u de werknemer uiterlijk één maand, voordat zijn arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst.
In het geval van voortzetting moet u meedelen onder welke voorwaarden u de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten. Als u de aanzegverplichting niet nakomt, bent u aan de werknemer een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan één maandsalaris. Als u de aanzegverplichting niet tijdig nakomt, (u hebt bijvoorbeeld wel aangezegd, maar binnen een maand ten opzichte van de opzegdatum) bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. U hoeft overigens niet te motiveren, waarom u de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengt.

Als u als werkgever de aanzegging via een e-mail communiceert aan de betreffende werknemer, dan heeft u in dat geval ook schriftelijk aan uw aanzegverplichting voldaan. Uiteraard moet u ruim een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst deze mail versturen. Zo kan bij de werknemer na de ontvangst van uw e-mail redelijkerwijs geen onzekerheid hebben bestaan over het wel of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Een emailbericht met bevestiging van ontvangst versturen, is uiteraard aan te bevelen.

Geef een antwoord