Je bekijkt nu Non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor uw werknemer kunt u als werkgever een non-concurrentiebeding opnemen. Een dergelijk beding legt de medewerker een beperking op in zijn vrije arbeidskeuze. Betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan hoeft u een non-concurrentiebeding niet nogmaals schriftelijk vast te leggen, wanneer de arbeidsovereenkomst met dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden wordt voortgezet.
Dat is anders bij een ingrijpende functiewijziging van de werknemer. Een rechtsgeldig concurrentiebeding verliest dan geheel of gedeeltelijk zijn geldigheid, omdat door deze wijziging het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. In zo’n situatie moet het concurrentiebeding om geldig te zijn opnieuw schriftelijk worden overeengekomen.

Voorbeeld
Stel dat u een aantal jaren geleden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bent aangegaan met een medewerker in de functie van junior verkoper voor de duur van één jaar en stel dat deze arbeidsovereenkomst een non-concurrentiebeding bevatte. Na dat eerste jaar heeft u beiden besloten de overeenkomst stilzwijgend voort te zetten.
In de jaren die volgden, klom de medewerker op van junior verkoper naar verkoopmedewerker binnendienst tot uiteindelijk accountmanager. Ook z’n salaris steeg in die jaren met 10-tallen procenten.
In de situatie zoals hierboven beschreven, verliest het non-concurrentiebeding zijn geldigheid door de ingrijpende functiewijziging. Door deze wijziging was het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaan drukken. Ook de aanzienlijke stijging van het salaris duidt op een ingrijpende functiewijziging.

 

Geef een antwoord