Je bekijkt nu Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen indienen.

Echter, er geldt een opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dat geldt overigens niet in het geval een werknemer zich ziek meldt, nadat het UWV het verzoek om toestemming heeft ontvangen. Met andere woorden: het verzoek om ontbinding lag al bij het UWV en pas daarna heeft de werknemer zich ziek gemeld.

Zou de UWV het verzoek afwijzen en u zou vervolgens een ontslagverzoek indienen bij de kantonrechter dan kan dat leiden tot een opzegverbod. De werknemer had zich immers al ziek gemeld, voordat u een verzoek indiende bij de kantonrechter. Ook hier geldt: het opzegverbod geldt niet als de ziekte een aanvang heeft genomen, nadat het verzoek om ontbinding door de kantonrechter is ontvangen.

Geef een antwoord