Je bekijkt nu NOW aanvragen in 10 stappen: een rekentool

NOW aanvragen in 10 stappen: een rekentool

Stap 1. Bepaal meetperiode
De grootste omzetdaling* zal plaatsvinden in periode:
• 1 maart – 31 mei 2020
• 1 april – 30 juni 2020
• 1 mei – 31 juli 2020
* van rechtspersoon of – als daar sprake van is – concern.

Stap 2. Bepaal omzetdaling
% omzetdaling* =
((netto-omzet 2019 (X) delen door 4), minus de verwachte netto-omzet (Y) in de meetperiode)) gedeeld door (netto-omzet 2019 (X) delen door 4) dus
((X : 4) – Y) : (X : 4)
* aanvraag mogelijk bij ≥ 20% omzetdaling. Vanwege afronding naar boven: 19% + €1.

Stap 3. Bepaal subsidiepercentage
% subsidie = % omzetdaling x 0,9
Dus:
• 100% omzetverlies = 90% vergoed
• 50% omzetverlies = 45% vergoed
• 20% omzetverlies = 18% vergoed

Stap 4. Bepaal totale loonsom
Totale loonsom* = sociale verzekeringsloon januari 2020 (zonder vakantiegeld)**
* UWV zal uitgaan van gegevens uit de polisadministratie van januari 2020, of indien niet beschikbaar van november 2019
** loon tot maximaal 9.538 bruto per maand.

Stap 5. Bereken subsidiehoogte
subsidiehoogte = % omzetdaling x totale loonsom x 3 x 1,3* x 0,9
* 30% vaste forfaitaire opslag voor o.a. werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld.

Stap 6. Doe aanvraag bij UWV
Doe vanaf 6 april, maar voor 31 mei 2020 een aanvraag via formulier op UWV.nl.
Je hebt onder meer nodig:
• Zaaknr. wtv-aanvraag (indien van toepassing)
• Verwachte % omzetdaling
• Loonheffingsnummer
• Rekeningnummer bekend bij Belastingdienst
Aanvragen tegemoetkoming op UWV.nl

Stap 7. Informeer werknemers
Informeer OR, PVT of – als deze er niet zijn – werknemers, en kijk welke andere maatregelen nodig zijn.

Stap 8. Ontvang voorschot
Als de aanvraag volledig is en UWV positief oordeelt, is het streven dat binnen 2-4 weken* een voorschot ontvangt van 80% van de subsidie, in 3 termijnen.
* Formele beslistermijn is 13 weken.

Stap 9. Vraag definitieve subsidie aan
Doe dat binnen 24 weken na einde meetperiode via UWV.nl met definitieve gegevens omzetdaling en accountantsverklaring*.
* Welke bedrijven zonder verklaring kunnen, wordt nog bekendgemaakt.

Stap 10. Ontvang subsidie en teken eventueel bezwaar aan
Binnen 52* weken stelt UWV definitieve subsidie vast. Van nabetaling** of terugvordering*** kan
sprake zijn. Binnen 6 weken kan de werkgever bezwaar indienen.
* In de meeste gevallen binnen 22 weken.
** Als % omzetdaling hoger uitvalt dan bij eerste aanvraag.
*** Als omzetdaling lager uitvalt dan bij eerste aanvraag en/of als totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3x totale loonsom januari.

Geef een antwoord