Je bekijkt nu Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en betaalt u pas achteraf inkomstenbelasting? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar betaalt. Heeft u aftrekposten waarmee bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting rekening gehouden moet worden en u wellicht een teruggave krijgt, dan kunt u alvast om een voorlopige teruggaaf vragen, zodat u de teruggaaf al ontvangt in maandelijkse termijnen in de loop van het jaar.

In beide gevallen vindt de eindafrekening met de Belastingdienst plaats na afloop van het jaar, wanneer u de aangifte inkomstenbelasting hebt ingediend. Heeft u dan te weinig inkomstenbelasting betaald of juist te veel teruggaaf gehad, dan moet u die belasting alsnog betalen.

Verwacht u een wijziging in uw inkomen, bijvoorbeeld door de coronacrisis of in uw privéomstandigheden? Of heeft u meer of minder aftrekposten. Laat dan uw voorlopige aanslag of teruggaaf 2021 controleren en zo nodig aanpassen.

Geef een antwoord