Je bekijkt nu 19 mei 2020 Rijksoverheid: stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

19 mei 2020 Rijksoverheid: stapsgewijs meer ruimte in het openbare leven

Tot 1 juni geldt een verbod op samenkomsten. Per 1 juni wordt deze maatregel versoepeld. De algemene regel per 1 juni blijft dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Binnen, bijvoorbeeld in bioscoopzalen, cafés en restaurants, mogen maximaal 30 personen bij elkaar zijn. Ook bij uitvaartplechtigheden in een rouwcentrum of bij huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Zij moeten daarbij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden en er moet voor iedereen een zitplaats zijn.

Tot 1 juni geldt het volgende:

Samenkomsten zijn en blijven verboden. Denk aan samenkomsten in theaters, cafés, of op terrassen, kermissen of feesten.  Er gelden enkele uitzonderingen op het algemene verbod op samenkomsten:

  • Uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn en er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. (Mogelijk kan dit aantal met ingang van 1 juli verhoogd worden naar 100.)
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden. (Mogelijk kan dit aantal met ingang van 1 juli verhoogd worden naar 100.)
  • Wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Alle meld- en vergunningplichtige evenementen zijn in beginsel verboden tot 1 september.

Bibliotheken zijn weer open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Ook hier houden mensen 1,5 meter afstand.

Met ingang van 1 juni geldt:

Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Vanaf 3 personen wordt gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.

In overdekte locaties en in gebouwen die toegankelijk zijn voor publiek mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Er vindt altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.

Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten is het toegestaan om te repeteren met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.

In enkele gevallen kunnen er meer mensen bij elkaar komen in één binnenruimte: wettelijk verplichte bijeenkomsten, zoals raadsvergaderingen of aandeelhoudersvergaderingen, kunnen online plaatsvinden of fysiek als er maximaal 100 personen zijn die 1,5 meter afstand kunnen houden. Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties mogen doorgaan met maximaal 100 personen, en als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen samen georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten, bewegen en naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen gaan. Alle sport- en bewegingsactiviteiten vinden buiten plaats. Kinderen tussen 13 en 18 moeten 1,5 meter afstand tot elkaar en de begeleiders houden. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en professionals zoals buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Evenementen blijven in beginsel verboden tot 1 september.

Locaties die open of gesloten zijn

Als het risico op verspreiding van het coronavirus groot is, kunnen bepaalde locaties gesloten worden op aanwijzing van het Rijk of op last van de voorzitter van de veiligheidsregio.

Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Binnen- en buitenzwembaden mogen open, inclusief de kleedruimtes. De wasgelegenheden en douches blijven gesloten. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. Ook hier houden mensen 1,5 meter afstand.

De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt of een dierenpark, natuurpark of pretpark geopend mag worden. Dit betekent dat sommige parken wel open zijn en andere niet. Raadpleeg de websites van de parken voor meer informatie.

Voor eet- en drinkgelegenheden en terrassen gelden dezelfde bepalingen als voor overige horeca.

Toiletten zijn wel geopend; eventuele gemeenschappelijke was- en douchegelegenheden zijn gesloten tot 1 juli.

Met ingang van 1 juni 12:00 uur kunnen terrassen weer open. Ook mogen cafés en restaurants maximaal 30 gasten op basis van reservering en na een checkgesprek ontvangen. In alle gevallen moeten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden (behalve mensen die tot 1 huishouden behoren) en heeft iedereen een zitplaats.

Tot de heropening is bezorgen en afhalen wel mogelijk.

De mogelijkheid om kantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen onder dezelfde voorwaarden te openen wordt nog nader onderzocht.

Als de situatie het toelaat zou het aantal bezoekers met ingang van 1 juli verhoogd kunnen worden naar 100.

Voor hotels is het toegestaan om alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Ook hier wordt de 1,5 meter gehanteerd, tenzij de gasten tot 1 huishouden behoren. Als er minder dan 30 overnachtende gasten zijn mogen er tot het maximale aantal van 30 ook gasten van buiten het hotel worden toegelaten.

Voor coffeeshops geldt nog tot 1 september dat er alleen afgehaald mag worden. Discotheken en clubs en vergelijkbare gelegenheden blijven gesloten tot 1 september.

Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen vanaf 1 juni 12:00 uur maximaal 30 bezoekers tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Dit aantal is exclusief personeel. Professionele musici en acteurs mogen ook voor 1 juni al oefenen en repeteren op 1,5 meter afstand. Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken. Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen vanaf 1 juni 12:00 uur op basis van reservering en checkgesprek open.

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens zijn vooralsnog gesloten tot 1 juli.

Sport- en fitnessclubs, binnensport, sauna’s, casino’s, speelhallen en seksinrichtingen blijven vooralsnog gesloten tot 1 september. Er is een uitzondering voor instellingen voor topsport.

Winkels en markten

Winkels nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen plaatsvinden.

Contactberoepen

Bij een contactberoep is het niet mogelijk om altijd 1,5 meter afstand te houden tussen de medewerker en de klant. Denk aan een tandarts, een kapper of een rijinstructeur. Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is op dit moment toegestaan. De medewerkers nemen algemene hygiëne-maatregelen in acht en zorgen ervoor dat klanten/bezoekers onderling 1,5 meter afstand kunnen houden. Zij werken op basis van reservering en doen een ‘check vooraf’ met klanten om in te schatten of het bezoek een risico vormt voor de gezondheid van de medewerkers en andere klanten. Meer hierover op de site van het RIVM.

Het gaat om de volgende groepen contactberoepen: (para-)medische beroepen, en ook  alternatieve geneeswijzen, persoonlijke verzorging (kapper, pedicure), en rijinstructeurs. Uitgesloten zijn nog sekswerkers. Als de ontwikkeling in de publieke gezondheid dit toelaat, zouden zij mogelijk vanaf 1 september weer aan het werk kunnen.

Sport en spel

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen (van bijvoorbeeld scouting of andere verenigingen). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten en activiteiten volgen (zoals scouting), maar dan met 1,5 meter afstand van elkaar.

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Op die 1,5 meter-norm wordt  toegezien en waar nodig gehandhaafd. Wordt het op bepaalde locaties te druk, dan kan er ook worden opgetreden.

Voor iedereen geldt: geen wedstrijden, geen toeschouwers, geen gebruik van gezamenlijke kleedkamers of douches.

Sportwedstrijden zijn vanaf 1 september weer mogelijk, maar zonder publiek.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen. Reis zoveel mogelijk buiten de spits en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken en geef elkaar de ruimte. In het openbaar vervoer wordt aangegeven waar zit- en staplaatsen beschikbaar zijn. In de opstartfase zal hierdoor ongeveer de helft van het aantal plaatsen beschikbaar zijn. Reizigers van 13 jaar en ouder moeten vanaf 1 juni een niet-medisch mondkapje dragen in bus, metro, tram, veerdiensten en –pontjes, waterbus en trein (dit geldt niet voor stations en perrons). De boete bedraagt € 95.

Tot 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer een advies.

Mijd de spits.

Scholen en universiteiten nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door schooltijden aan te passen.

Werkgevers nemen maatregelen om drukte in de spits zoveel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen.

Buitenlandse reizen

Reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Nederland heeft met alle andere Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk samen de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit  inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020.

Alle mensen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegen moeten een gezondheidsverklaring kunnen laten zien. Alleen passagiers met zo’n verklaring mogen aan boord.

De lijst met hoog-risicogebieden wordt continu actueel gehouden door de Europese luchtvaartautoriteit EASA, op basis van de laatste gezondheidsinzichten. Iedereen die vanuit een hoog-risicogebied naar Nederland vliegt, krijgt het dringende advies om na aankomst 14 dagen in thuisquarantaine te blijven.

Er geldt een vliegverbod vanuit risicogebieden naar de BES-eilanden. Hiervoor is een lijst samengesteld. Alle reizigers die Nederland binnenkomen worden geïnformeerd over gedragsregels die hier gelden. Reizen naar België is tot 8 juni alleen mogelijk bij noodzakelijk bezoek.

Onderwijs

In het onderwijs maken we onderscheid tussen onderwijs aan kinderen tot en met 12 jaar en de buitenschoolse opvang, onderwijs op middelbare scholen en op MBO’s, en hoger onderwijs zoals HBO en universiteit. Op dit moment geldt het volgende.

Op 8 juni gaan scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang weer volledig open. Dan is ook de buitenschoolse opvang (BSO) weer regulier open. Tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet kan.

De dagopvang voor kinderen van 0-4 en gastouderopvang voor kinderen van 0-12 is regulier open.

Tot 8 juni gaan kinderen 50% van de tijd naar school.

Het speciaal (basis)onderwijs is 100% open.

De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en zal ook per 8 juni volledig open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Leraren en medewerkers in de kinderopvang met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (70 jaar en ouder of met een onderliggende aandoening) werken thuis.

Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan met ingang van 2 juni weer gedeeltelijk open, op basis van de 1,5 meter regel.

Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer. Onderwijspersoneel komt zo min mogelijk met het openbaar vervoer. Voor leerlingen die ver weg wonen organiseren de scholen speciaal vervoer.

De praktische invulling van de opening van het voortgezet onderwijs ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen vanaf 15 juni weer praktijklessen en toetsen aanbieden. Dit is naast de examinering die al eerder op locatie mogelijk was.

Het hoger beroepsonderwijs en de universiteiten krijgen de mogelijkheid vanaf 15 juni op locatie tentamens en examens af te nemen, praktijkgericht onderwijs te geven, en kwetsbare studenten te begeleiden.

Onderwijsactiviteiten op mbo’s, hogescholen en universiteiten vinden in principe plaats tussen 11.00 – 15.00 uur en na 20.00 uur, zodat studenten de spits kunnen vermijden.

Geef een antwoord