Je bekijkt nu Wat brengt ons Prinsjesdag 2020?

Wat brengt ons Prinsjesdag 2020?

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de meest belangrijke veranderingen.

Verruiming vrijstelling scholingskosten

Volgen werknemers scholing binnen de voorwaarden van de gerichte vrijstelling, dan betaalt u hierover geen loonheffingen. Een gerichte vrijstelling is een onbelaste vergoeding aan werknemers voor een door de Belastingdienst aangegeven doel, zoals scholing. Deze vrijstelling geldt ook voor werknemers waarvan u binnenkort afscheid gaat nemen.

De verruiming geldt voor scholing voor het verwerven van inkomen, maar niet voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden binnen het huidig werk. Denk bijvoorbeeld aan omscholing van een financieel medewerker bij een bedrijf naar docent als onderdeel van een sociaal plan. Niet opgenomen scholingsbudgetten kunt u hier ook voor gebruiken. De verruiming gaat in 2021 in.

Vrije ruimte werkkostenregeling aangepast

Met de vrije ruimte van de werkkostenregeling geeft u onbelast vergoedingen aan uw werknemers. Voor 2020 is deze vrije ruimte vanwege de coronacrisis 3% in plaats van 1,7% voor de loonsom tot € 400.000. In 2021 daalt de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 van 1,2% naar 1,18%. Benut de extra ruimte die u in 2020 nog hebt om onbelast een kerstpakket of cadeaubon te geven aan uw medewerkers. Of voor hulpmiddelen zoals meubels en computeraccessoires zodat een werkplek thuis aan arbo-eisen voldoet.

Huurverlaging voor ZZPérs

Bent u een zzp’er met teruglopende inkomsten door bijvoorbeeld de coronacrisis? Dan kunt u uw verhuurder tot en met 31 december 2021 vragen om de huur van uw woonruimte te verlagen. Hiervoor moet u aantonen dat u in de 6 maanden voor uw aanvraag zo weinig heeft verdiend dat u onder een bepaalde inkomensgrens valt. Het kan ook dat u van uw verhuurder een voorstel tot huurverlaging krijgt. Dit staat in de nieuwe Wet eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

Compensatie transitievergoeding

Stopt u met uw bedrijf vanwege ziekte of pensionering en heeft u personeel? Dan heeft u vanaf 2021 onder voorwaarden recht op compensatie transitievergoeding. Deze compensatie geldt ook als uw bedrijf moet sluiten door uw overlijden.

Bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is, krijgt u sinds 1 april 2020 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 een compensatie voor de transitievergoeding. Voor vergoedingen die u betaalde tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 moet u de aanvraag wel voor 1 oktober 2020 indienen bij het UWV.

Subsidie voor omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Verschillende sectoren zijn hard op zoek naar arbeidskrachten, maar kunnen deze moeilijk vinden. Het gaat daarbij ook om werknemers die aan de slag kunnen voor de klimaat- en energietransitie. Daarom stelt het kabinet in 2021 € 37,5 miljoen euro beschikbaar voor 10.000 omscholingstrajecten in het MKB. Per traject kunt u als werkgever € 3.750 subsidie krijgen. Dit is 50% van de gemiddelde kosten van een omscholingstraject voor een werknemer. U betaalt als werkgever de overige 50% dus zelf.

Geen belasting over coronaregelingen

Als u subsidie ontvangen heeft via de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), hoeft u over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen te betalen. Daarnaast hebben deze subsidies geen invloed op uw toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag. Dit alles geldt ook voor de zorgbonus van € 1.000 die zorgprofessionals ontvangen in 2020.

Tarief Innovatiebox stijgt

Heeft u innovatieve activiteiten, waarop u winst maakt? Dan kunt u dat deel van uw totale winst tegen een lager vennootschapstarief onderbrengen in de innovatiebox. Dit lagere tarief stijgt met 2%, van 7% in 2020 naar 9% in 2021. De rest van de winst valt onder het reguliere tarief van 15% over de eerste € 245.000 en daarboven 25%. Voorwaarde aan de innovatie is dat u gebruikmaakt van de WBSO-regeling of een octrooi of buitenlands patent hebt.

Inkomstenbelasting over vermogen

Met de Wet aanpassing Box 3 wil het kabinet in 2021 belasting over spaar- en beleggingsvermogen aanpassen. Het heffingsvrije bedrag is nu nog € 30.846 en wordt verhoogd naar € 50.000. Voor partners is dat gezamenlijk € 100.000.

Over een fictief rendement op resterend vermogen, in de volksmond vermogensrendementsheffing genoemd, wordt belasting geheven. Voor de berekening van dit fictieve rendement bestaat een schijventarief. Daarin wordt er van uitgegaan dat een hoger vermogen meer rendement oplevert. Het tarief op het fictieve rendement stijgt naar verwachting met 1% van 30% in 2020 naar 31% in 2021. Een beperkte verhoging waarmee het kabinet de verhoging van de heffingsvrije bedragen (algemene heffingskorting en arbeidskorting) compenseert.

Dubbel voordeel vennootschapsbelasting bv’s

Heeft u een besloten vennootschap (bv) dan betaalt u in 2021 minder vennootschapsbelasting. Het tarief van de eerste schijf gaat 1,5 % omlaag, van 16,5% naar 15%. Daarnaast verschuift voor de lage tariefheffing van deze eerste schijf de winstgrens in 2021 van € 200.000 naar € 245.000. En in 2022 naar € 395.000. Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

Coronareserve vennootschapsbelasting

Als uw bv in 2019 winst gemaakt heeft en u in 2020 een coronagerelateerd verlies verwacht, mag u bij de winstbepaling over 2019 een coronareserve vormen. Hiermee stelt u de belastingbetaling over de winst uit. De coronareserve verrekent u met het verliesresultaat over 2020. U beschikt zo over meer liquiditeit.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) verlengd tot 2030

Bent u van plan zonneboilers en warmtepompen aan te schaffen voor uw bedrijf of privé? Dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Vanaf 2021 is de ISDE ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale budget van € 100 miljoen met nog eens € 100 miljoen, verdeeld over de jaren 2020 tot en met 2022.

Overdrachtsbelasting stijgt en daalt

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaalt u overdrachtsbelasting. Vanaf 2021 krijgt u als particuliere koper tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een vrijstelling van de overdrachtsbelasting als uw een huis als hoofdverblijf koopt. Het tarief voor overige particuliere kopers van een woning als hoofdverblijf blijft 2%. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als u bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

Tip! Zit je vlak voor de overdracht van een pand? Kies dan het overdrachtsmoment zorgvuldig, door bovenstaande wijziging in overweging te nemen.

Bijdrage zorgverzekeringswet (ZvW) verhoogd

Over het inkomen uit uw onderneming betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat uw de aangifte Inkomstenbelasting heeft ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

Verdubbeling verlof en eerder met pensioen

Faciliteert u het vervroegd pensioen van uw werknemers, dan betaalt u een RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) heffing. Er komt een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing voor werknemers die niet in staat zijn om werkend hun AOW-leeftijd te halen. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in zware beroepen. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid een bedrag ineens uit te laten keren op hun pensioendatum.

Daarnaast kunnen werknemers vanaf 2021 100 in plaats van 50 weken verlof sparen. Dit verlof kunnen werknemers gebruiken om eerder te stoppen met werken of tussendoor verlof op te nemen. Dat kan ook voor om- en bijscholing, een sabbatical of mantelzorg. Hiermee heeft u meer ruimte om uw werknemers extra verlofmogelijkheden als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde te bieden.

De versoepeling van de RVU-heffingen en verlofsparen gaat – zo als het er nu voorstaat – op 1 januari 2021 in. De regeling voor een bedrag ineens gaat per 1 januari 2022 in.

Geef een antwoord