Je bekijkt nu Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Omzet bestaat uit inkomsten uit reguliere activiteiten van een onderneming. Dat geldt ook voor organisaties zonder winstoogmerk, hoewel we dan spreken over baten. Maar hoe zit het nu met ontvangen overheidssubsidies vanwege corona? Welke subsidies worden gezien als omzet?

Voor vijf corona gerelateerde subsidies is dit het geval, namelijk voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS), de Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en de Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Hieronder 7 praktische voorbeelden.

1a. Een bouwonderneming

Een onderneming in de bouw wil NOW aanvragen omdat de omzet vanwege de corona crisis flink tegenvalt. De onderneming heeft van alle medewerkers twee werknemers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. De onderneming krijgt via de gemeente hiervoor loonkostensubsidie. Daarnaast heeft deze onderneming een particuliere ziektekostenverzekering afgesloten. Er zijn 3 medewerkers langdurig arbeidsongeschikt waardoor het bedrijf vanuit de verzekering ziekengeld voor deze werknemers ontvangt. Voor de NOW geldt de subsidie voor loonkosten en de ziekengelduitkering niet als omzet. Ze vallen niet onder de reguliere bedrijfsactiviteiten.

1b. Een restaurant

Een restaurant heeft als reguliere bedrijfsactiviteit het verkopen van maaltijden en drankjes. Vanwege de lockdown is het bedrijf gesloten. Als het restaurant een subsidie ontvangt om dit verlies aan inkomsten op te vangen, wordt dat gezien als omzet. Als het restaurant bezig is met verduurzaming en zonnepanelen wil laten plaatsen op het dak en men daar een subsidie voor aanvraagt, geldt dat niet als omzet. Het plaatsen van zonnepanelen heeft niets te maken met de reguliere bedrijfsactiviteiten van het restaurant en is daarom geen omzet voor de NOW.

1c. Een groothandel

Een groothandel die vooral inzet op de bevoorrading van horeca heeft door de sluiting van de horeca een flinke tegenvaller. De onderneming maakt gebruik van de verschillende steunmaatregelen vanuit de overheid. Zo vraagt de onderneming de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan. Ook heeft de groothandel via de branchevereniging nog een subsidie gekregen vanwege de tegenvallende inkomsten. Tot slot ontvangt de groothandel ook een vergoeding om verschillende aanpassingen in de kantoorruimte van de groothandel te doen om deze aan te passen aan de anderhalvemeter-samenleving. De omzet van deze onderneming bestaat uit inkomsten voor leveringen die nog doorlopen. Daarnaast moet de onderneming de TVL ook meenemen in de omzet. Ook de subsidie die vanuit de branchevereniging binnenkomt is omzet voor de NOW. De vergoeding voor het aanpassen van de kantoorruimte is geen omzet, want dat is bedoeld om een eenmalige aanpassing door te voeren en heeft niets te maken met de normale bedrijfsactiviteiten van de groothandel.

1d. Een detailhandelaar

Een detailhandelaar heeft half december zijn winkel moeten sluiten omdat het niet tot de essentiële winkels behoort, zoals het kabinet heeft gedefinieerd. De winkelier vraagt TVL aan en ontvangt ook een voorraadsubsidie bovenop de TVL. Beide vergoedingen zijn omzet voor de NOW. De voorraadsubsidie is een opslag bovenop de TVL en wordt daarom hetzelfde behandeld.

1e. Een museum

Een museum ontvangt normaal gesproken subsidie om ervoor te zorgen dat er mooie exposities gehouden kunnen worden. Ook in 2020 ontvangt het museum deze subsidie. Daarnaast krijgt het museum een extra subsidie vanuit de overheid omdat het museum tijdens de lockdown dicht moest, en geen entreekaartjes kon verkopen. Allebei de subsidies zijn omzet voor de NOW. De eerste subsidie is omzet omdat het ziet op de reguliere bedrijfsactiviteiten. De tweede subsidie is omzet omdat het bedoeld is om inkomsten die het museum normaal gesproken heeft door de verkoop van entreekaartjes op te vangen.

1f. Een theater

Een theater vraagt vanwege de lockdown TVL aan. Ook is er door liefhebbers van het theater een particulier initiatief gestart om theaters te helpen met een financiële bijdrage. De bijdrage is bedoeld om aanpassingen te kunnen doen aan de lobby’s van theaters om deze klaar te maken voor de anderhalvemetersamenleving. De TVL is omzet voor de NOW. De financiële bijdrage die gericht is op de aanpassing aan de anderhalvemetersamenleving is dat niet, omdat het gaat om een eenmalige praktische aanpassing. Dit ziet niet op de reguliere bedrijfsactiviteiten van het theater.

1g. Uitlenen personeel

Soms lenen ondernemers die dicht moeten vanwege de Corona-maatregelen hun personeel uit aan bedrijven in sectoren waar veel vraag naar personeel is (bijv. een restaurant dat een kok uitleent aan een zorginstelling). Hier staat vaak een vergoeding vanuit de inlenende partij tegenover. Deze vergoeding is omzet voor de NOW. Het is weliswaar geen reguliere bedrijfsactiviteit van het restaurant om personeel uit te lenen, maar de NOW ziet op het helpen betalen van de loonkosten. Als de loonkosten op deze manier door de zorginstelling worden overgenomen, is de vergoeding die het restaurant ontvangt omzet voor de NOW voor het restaurant.

Geef een antwoord