Je bekijkt nu Schrijnende situaties bij erfbelasting

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving biedt de staatssecretaris van Financiën een oplossing voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting.

De regeling houdt in dat de belastingdienst voor de duur van ten minste vijf jaar uitstel van betaling verleent aan een natuurlijk persoon, als betaling van de verschuldigde erfbelasting binnen de wettelijke termijn voor de betrokkene tot een schrijnende situatie zou leiden. De goedkeurende regeling geldt ook voor andere belastingaanslagen die onderdeel zijn van een nalatenschap van een natuurlijk persoon als betaling binnen de wettelijke betalingstermijn bij de erfgenaam tot een schrijnende situatie zou leiden.

Een voorbeeld van een schrijnende situatie is een minderjarige, die door het overlijden van een familielid met een aanslag erfbelasting of inkomstenbelasting wordt geconfronteerd en nagenoeg alleen vermogen erft in de vorm van bijvoorbeeld een ouderlijk huis: een vermogensbestanddeel dat een eerste levensbehoefte is. De minderjarige heeft naast dit vermogensbestanddeel niet of nauwelijks inkomen of ander vermogen om de belastingaanslag(en) te kunnen betalen, terwijl niet te verwachten is dat hier binnen afzienbare termijn verandering in komt. De belastingdienst kan in deze situaties uitstel van betaling verlenen voor de duur van ten minste vijf jaar. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan hij een langere termijn toestaan. De belastingdienst zal in beginsel aan het uitstel van betaling de voorwaarde verbinden dat de belastingschuldige voldoende zekerheid stelt.

Geef een antwoord