Je bekijkt nu Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen: welke zijn er?

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. In dit artikel vind je de belangrijkste regelingen en subsidies voor ondernemers/werkgevers en voor particulieren. Bij elk onderdeel kun je doorklikken via de aanhef naar de details van de betreffende regeling.

Voor ondernemers/werkgevers (of een samenwerkingsverband van werkgevers)

 • Subsidie praktijkleren
  Subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook betreft het een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 2 juni 2022.
 • Tel mee met Taal
  Tel mee met Taal is een subsidie voor werkgevers, scholen, voorschoolse voorzieningen, bibliotheken, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of andere maatschappelijke organisaties. Zij kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De aanvraagperiode loopt jaarlijks tot 2024 van 1 januari t/m 28 februari. Het is dus weer mogelijk subsidie aan te vragen vanaf 1 januari 2023.
 • Studiekostenvergoeding (O&O)
  Als werkgever of zzp-er kun je studiekosten voor je werknemers of voor jezelf (als zzp-er) onbelast vergoeden. Het gaat om scholing die gericht is op het vervullen van een beroep in de toekomst of om vakkennis op peil te houden. Voor sommige opleidingen hebben werkgevers via cao’s afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). In dat geval vergoeden deze fondsen een deel van de kosten. Zie voor verdere detailinformatie O&O.
 • Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek
  Als werkgever kun je aanspraak maken op deze regeling. Er is eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aan te vragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever), richting een beroep in de ICT of techniek. In 2022 wordt deze regeling opnieuw opengesteld. De datum waarop dat gebeurt, zal binnenkort bekend gemaakt worden.
 • SLIM
  De SLIM-subsidieregeling geldt voor 3 mkb-groepen, die de subsidie in verschillende periodes mogen aanvragen:
 1. Individuele mkb-ondernemingen (1 t/m 30 maart en 1 t/m 30 sept 2022)
 2. Samenwerkingsverbanden in het mkb (1 t/m 30 juni 2022)
 3. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie (1 t/m 30 juni 2022)Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:
 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding.Per type aanvrager geleden specifieke criteria en verschillende subsidiebedragen. Zie hiervoor SLIM.

Voor particulieren

 • Levenlangleren krediet
  Levenlangleren kredier een lening voor wie geen recht meer heeft op reguliere studiefinanciering (lening, aanvullende beurs en reisproduct). Onder bepaalde voorwaarden kun je toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen.
 • Fiscale scholingsaftrek
  Je kon studiekosten (scholingskosten of kosten voor een evc-procedure) onder voorwaarden aftrekken bij je belastingaangifte. Deze aftrek is stopgezet per 1 januari 2022. In plaats daarvan komt per 1 januari het STAP-budget.
 • Transitievergoeding bij ontslag
  Dit is en financiële vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.
 • Scholen met een uitkering
  Werknemers met een WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet of WW-uitkering (UWV), kunnen met instemming van het UWV scholing volgen als er een noodzaak tot het volgen van de scholing bestaat. De scholing moet relevant zijn voor de arbeidsmarkt en niet langer dan één jaar duren.
 • NL Leert Door
  Met de NL Leert Door-subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.
 • Subsidieregeling STAP-budget
  STAP is een publieke tegemoetkoming voor het financieren van scholing. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan jaarlijks een budget van maximaal 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Geef een antwoord