Je bekijkt nu Einde generieke coronamaatregelen

Einde generieke coronamaatregelen

Het generieke steunpakket voor ondernemingen wordt met ingang van het tweede kwartaal van 2022 beëindigd. Dat betekent concreet dat de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen per 1 april 2022 niet langer beschikbaar zijn. Ook komt een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen.

Doorlopende maatregelen
Verschillende specifieke regelingen lopen door na het eerste kwartaal van 2022. De evenementengarantieregelingen worden samengevoegd en lopen door tot en met september 2022. De tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC (Kleinere Kredieten Corona) en GO-C (Garantie Ondernemersfinanciering) en het borgstellingskrediet voor de landbouw (BL-C) worden verlengd tot en met juni 2022. De BMKB-C (Borgstelling MKB Kredieten Corona) blijft opengesteld tot en met het tweede kwartaal van 2022. De Qredits-overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters worden verstrekt tot en met juni 2022.

Geef een antwoord