Je bekijkt nu TOZO 3: Inkomensondersteuning en lening bedrijfskapitaal

TOZO 3: Inkomensondersteuning en lening bedrijfskapitaal

De TOZO 3 regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is ingegaan op 1 oktober 2020 en loopt tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee voorzieningen voor zelfstandig ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. Onder de categorie zelfstandig ondernemers vallen ook de zzp’ers.

Twee voorzieningen

 • Een inkomensondersteuning voor levensonderhoud, deze vult het huishoudinkomen aan tot het sociaal minimum.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.

Voorwaarden

Om als zelfstandig ondernemer in aanmerking te komen voor deze regeling zijn er een aantal voorwaarden:

 1. Inkomensondersteuning
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die men later in principe niet hoeft terug te betalen. De aanvrager geeft de hoogte door van het (geschatte) huishoudinkomen bij de aanvraag en het inkomen gedurende de uitkeringsperiode, op moment dat bekend is wat daadwerkelijk het inkomen is geworden. Dit kan betekenen dat de uitkering achteraf toch (gedeeltelijk) moet worden terugbetaald. Bijvoorbeeld als blijkt dat er toch (hogere) inkomsten uit onderneming waren in de maanden waarover de uitkering is verstrekt.
 • U voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet u  in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u heeft besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van de partner meeteelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum uitkomt, kan men geen aanspraak maken op een uitkering voor levensonderhoud.
 • Meer informatie over het bepalen van het (huishoud)inkomen vindt u hier. U krijgt antwoord op vragen als: Wat telt als inkomen? In welke periode worden de inkomsten geteld? Hoe bereken je de netto inkomsten uit uw eigen bedrijf en de inkomsten van uw partner? Hoe gaat de gemeenten om met de inschatting van inkomsten vooraf en de controle achteraf?
 • Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren. Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Daarom is besloten de invoering uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat u voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets. Voor de maanden april tot en met juni 2021 is wel een vermogenstoets van toepassing.
 • Bij de inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf en naar uw vermogen.
 • De uitkering levensonderhoud kunt u in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aanvragen. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 oktober 2020.
 • Vanaf 1 december kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 december 2020, dan kunt u deze met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het huishoudinkomen en bedraagt maximaal 1.500 euro (netto) voor gehuwden of 1.050 euro (netto) per maand voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. Voor personen onder de 21 jaar gelden andere normbedragen.

 

 1. Lening
 • Voor een aanvraag van een lening bedrijfskapitaal voert de gemeente wel een vermogenstoets uit.
 • Deze regeling geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en kunt u niet voor de gehele periode met terugwerkende kracht aanvragen.
 • Een versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente. Deze rente wordt berekend vanaf de dag van verstrekking van de lening.
 • De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog geen rente en aflossing te betalen. Voor leningen verstrekt na 1 januari 2021 geldt dat de terugbetalingsverplichting start op de datum van verstrekking van de lening.
 • Uitstel is mogelijk op basis van individuele omstandigheden, als u niet in staat bent aan de rente- of aflossingsverplichting te voldoen.
 • Het bedrijfskapitaal mag u niet gebruiken om bestaande leningen te herfinancieren.
 • Heeft u en uw partner allebei een bedrijf? Per huishouden wordt maximaal 1 keer een uitkering toegekend. U vraagt de Tozo aan op het laagste inkomen binnen uw huishouden. U kunt wel voor beide bedrijven een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.
 • Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of een van de vennoten met wie u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal.
 • Het maximumbedrag voor een lening bedrijfskapitaal – voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 gezamenlijk – bedraagt € 10.157.

Geef een antwoord