Je bekijkt nu Prijsplafond energie voor particulieren en ondernemers

Prijsplafond energie voor particulieren en ondernemers

Zowel particulieren als ondernemers die jaarlijks minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken, ontvangen een compensatie voor hun energiekosten in de vorm van een prijsplafond, zoals hierna beschreven. Over de jaarlijks eerste 1.200 m3 aan gas en 2.900 kWh aan elektriciteit betaalt u respectievelijk € 1,45 per m3 en € 0,40 per kWh. Verbruikt u meer per jaar, dan betaalt u over het meerdere de marktprijs. Dit prijsplafond gaat in op 1 januari 2023 en loopt door tot 31 december 2023. De compensatie voor november en december 2022 bedraagt een vaste korting van € 190 per maand op uw energierekening.
Gebruikers van stadsverwarming betalen hoogstens € 47,39 per gigajoule warmte. Op dit moment is het nog onduidelijk tot welk verbruik dit plafond geldt. Ook huishoudens die zijn aangesloten op blokverwarming krijgen een prijsplafond. Ook hiervan is de hoogte nog niet bekend. De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

De vaste korting van € 190 per maand over de maanden november en december 2022 zal door de energieleverancier direct met u verrekend worden. Evenzo het prijsplafond over de levering van gas en elektra vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023. Over het meerdere zullen de energiemaatschappijen de rekening bij de overheid kunnen neerleggen.

De plafonds gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het dus ook om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) voor ondernemers

Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 % van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgt u een deel van het bedrag dat u meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. De hoogte van het bedrag wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Betaalt u volgens uw energiecontract meer dan deze bedragen, dan ontvangt u hiervan 50% terug, tot een maximumbedrag van € 160.000.
Naast de minimale eis aan energiekosten van 12,5 % van de omzet en een jaarlijks groter verbruik van 5000 m3 gas of 50.000 kWh aan elektra, zijn er ook aanvullende eisen. Bijvoorbeeld: u heeft minder dan 250 werknemers in dienst, uw jaaromzet is maximaal € 50 miljoen en uw balanstotaal is maximaal € 43 miljoen. Daarnaast staat uw bedrijf ingeschreven in het KvK Handelsregister.
Naar alle waarschijnlijkheid kunt u deze TEK pas vanaf het tweede kwartaal van 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In de tussenliggende periode kunt u bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor de omzetbelasting en de loonheffing, mocht een financiële overbrugging noodzakelijk zijn. De voorwaarden hiervoor maakt de Belastingdienst binnenkort nog bekend. Maar het is al wel duidelijk, dat het verlenen van belastinguitstel altijd maatwerk zal blijken te zijn.

Overigens is er ten aanzien van de drempel van 12,5 procent van de omzet aan energiekosten en het plafond van € 160.000 per jaar veel kritiek. Ondernemersorganisaties vrezen dat veel MKB’ers de TEK hierdoor niet kunnen gebruiken. Zij geven het kabinet het advies om het plafond omhoog te brengen en dat er ook snel een overbruggingsfinanciering moet komen voor bedrijven die acuut geld nodig hebben. De geplande invoerdatum vanaf april 2023 is voor veel MKB’ers te laat, zo stellen zij.

Voorbeeld grootverbruiker
Stel u heeft een jaarlijks gasverbruik van 25.000 m3 en aan elektra verbruikt u jaarlijks 50.000 kWh. Dan zijn uw jaarlijkse kosten voor gas en elektra, respectievelijk € 68.750 en € 37.500 (in totaal € 106.250), uitgaande van een marktprijs van € 2,75 per m3 aan gas en € 0,75 kWh aan elektra.

Wat is dan uw tegemoetkoming, uitgaande van de situatie dat uw energiekosten meer dan 12,5% van uw omzet uitmaken?
De hoogte van het drempelbedrag voor gas en elektra is door de overheid vastgesteld op, respectievelijk € 1,19 per m3 aan gas en € 0,35 kWh aan elektra. U zou dan aan kosten hebben: (25.000 x € 1,19) en (50.000 x € 0,35) = € 47.250. Uw TEK-vergoeding wordt dan als volgt berekend: (€ 106.250 -/- € 47.250) * 50% = € 29.500.

 

 

 

 

Geef een antwoord