Je bekijkt nu Een eenmanszaak of BV

Een eenmanszaak of BV

Het voorkomen van privé aansprakelijkheid is voor sommige ondernemers dé reden om te kiezen voor een BV. Een BV is namelijk zelf verantwoordelijk voor zijn schulden. Gaat het onverhoopt mis, dan kunnen de schuldeisers zich in principe alleen verhalen op bezittingen van de BV. Bij een eenmanszaak of Vof ligt dit anders. Als eigenaar van een eenmanszaak of Vof bent u 100% privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Elke schuldeiser kan deze schulden persoonlijk op u en uw partner (bij huwelijkse gemeenschap) verhalen. Privé aansprakelijkheid voor de bestuurder van de BV is in uitzonderlijke gevallen wel mogelijk als de bestuurder zich ‘onbehoorlijk’ gedraagt, het zogenoemde onbehoorlijk bestuur.

Oprichting
Aan de oprichting van een eenmanszaak zijn geen eisen verbonden. Een afspraak maken met de Kamer van Koophandel is voldoende en de inschrijving is dan geregeld. Voor de oprichting van een BV maakt de notaris een akte op.

Belastingen
Bij een eenmanszaak of Vof zijn er aftrekposten in de inkomstenbelastingsfeer, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek of MKB winstvrijstelling. Door al deze aftrekposten heeft u een relatief lage belastingdruk bij een lage winst. Het kan dus vanuit belastingoogpunt beter zijn te kiezen voor een eenmanszaak of Vof als de winstverwachting laag is. Een BV heeft geen toegang tot deze aftrekposten. De BV betaalt vennootschapsbelasting (VPB) over de winst. Het VPB tarief (2022) is 15% over het eerste belastbare bedrag van € 395.000. Over het meerdere is het VPB tarief 25,8%. Als de BV besluit dividend uit te keren aan de aandeelhouder(s) dan is er dividendbelasting verschuldigd. Over dit dividend is 15% inkomstenbelasting verschuldigd (tarief 2022).

Sociale zekerheid
Een ondernemer in de BV is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen zoals de ww en de wia. Hier moet hij zelf voorzieningen voor treffen. Bent u in dienst van een BV als DGA en heeft u (al dan niet met echtgenoot of partner) minder dan 50% van de aandelen? En kunt u tegen uw wil ontslagen worden? Dan bent u als directeur wel verplicht verzekerd en moet de BV premies afdragen.

Geef een antwoord