Je bekijkt nu De werkgever, de sneltest en de AVG

De werkgever, de sneltest en de AVG

Stel dat u als werkgever wilt controleren of één van uw medewerker besmet is met het coronavirus, zodat hij of zij bij een negatieve uitslag snel weer aan het werk kan.
Let wel, hieraan kleven zeker risico’s. U mag immers geen gezondheidsgegevens van uw personeel verwerken, terwijl een testuitslag (positief dan wel negatief) dat wel is. Dit is namelijk verboden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het afnemen van materiaal uit neus en/of keel wordt er bovendien genetisch materiaal verzameld.

U zou uw personeel om toestemming kunnen vragen om een sneltest af te leggen en de uitkomst daarvan met u te delen. Maar ook dit is geen goed idee. De werknemer staat namelijk in een hiërarchische verhouding tot u en daardoor kan een werknemer zich bezwaard voelen om de toestemming te weigeren. Het is dus niet gezegd dat de toestemming vrijelijk is gegeven, waardoor deze toestemmingsverklaring weinig waarde heeft.

Wat in het kader van een sneltest wel kan richting uw personeel, moet u afstemmen met de arbodienst. De arbodienst mag immers wél gezondheidsinformatie over het personeel verzamelen en de vervolgacties met u afstemmen.

Let op: u kunt bezoekers wél vragen om toestemming te verlenen voor een sneltest.

Geef een antwoord