Je bekijkt nu Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf begin 2021 is er een belangrijke compensatieregeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) van start gegaan. Deze regeling vergoedt de betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. U komt voor deze compensatie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft voor tenminste één werknemer toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen vanwege een (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Heeft u hiervoor geen toestemming van het UWV, dan moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden voor tenminste 1 werknemer;
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat de arbeidsplaats is vervallen door het stoppen van de onderneming als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever;
  • U heeft in de tweede helft van het kalenderjaar vóór het jaar waarin de ontslagvergunning voor de eerste werknemer wordt ingediend, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst;

De bruto transitievergoeding is betaald op of na 1 januari 2021 én binnen negen maanden na de ontslagvergunning of ontbinding door de kantonrechter.

Hoogte compensatie
De compensatie bedraagt maximaal de transitievergoeding die u op grond van de wet verschuldigd bent. Als u met een werknemer een hogere transitievergoeding afspreekt, krijgt u dus minder compensatie dan de vergoeding die u heeft betaald aan de werknemer. Bovendien geldt er een wettelijk maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dat bedraagt voor 2021 € 84.000. Werkgeverspremies en wettelijke rente worden niet gecompenseerd.

Aanvraag
U kunt de compensatie aanvragen tot negen maanden na de datum waarop u voor de eerste werknemer de ontslagvergunning hebt gekregen of de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter is ontbonden.

Let op!
De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever is nog niet inwerking getreden. Er wordt eerst nog onderzocht hoe dit moet worden beoordeeld.

Geef een antwoord