Je bekijkt nu Het nieuwe UBO register

Het nieuwe UBO register

Vanaf 27 september moeten veel organisaties Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Dat kunnen personen zijn die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof (vennootschap onder firma) of maatschap. Het zijn dus personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Waarom komt er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het moet bijdragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Voor welke organisaties geldt dit?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • Niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • Stichtingen
 • Verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Voor welke organisaties geldt dit niet?
Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hebt u geen opgaveplicht:

 • Eenmanszaken
 • Beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • Verenigingen van eigenaars
 • Rechtspersonen in oprichting
 • Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben, hebben geen registratieplicht in Nederland. De Ltd of GmbH moet UBO’s inschrijven in het land van oprichting. De verwerking van persoonsgegevens in het UBO-register zal conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

Wanneer, waar en door wie kan ik de UBO’s van mijn organisatie inschrijven?
Vanaf 27 september kunt u UBO’s van uw organisatie inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn. De tekenbevoegden binnen uw organisatie – die nu opgaven mogen doen aan het Handelsregister – mogen ook UBO’s inschrijven.

Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO’s bekijken?
Iedereen mag – als het UBO-register is ingegaan – de gegevens van een organisatie en van haar UBO’s tegen een tarief van €2,50 raadplegen, door het kopen van een KVK uittreksel UBO-register. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen zullen echter meer informatie over een UBO te zien krijgen dan andere personen.

 

 

Geef een antwoord