Je bekijkt nu Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

Voortaan register en kwaliteitseisen voor incassobureaus

Niet alle incassobureaus houden zich aan de regels. Sommige kunnen er bijzondere praktijken op nahouden om u te laten betalen. Maar daar komt binnenkort verandering in met de inwerkingtreding van een nieuwe wet, die door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen.

Incassobureaus moeten zich dan laten registreren en hun incassowerkzaamheden moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Bureaus die voldoen aan de gestelde eisen, worden ingeschreven in het incassoregister dat openbaar wordt en gratis te raadplegen. Zo kan iedereen in één oogopslag zien of een incassobureau aan de juiste eisen voldoet. Ook komt er toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen.

Naast de bescherming van mensen met schulden, hebben ook schuldeisers baat bij de nieuwe wetgeving, omdat ook zij dan niet meer te maken kunnen krijgen met slecht functionerende incassobureaus.

 

Geef een antwoord