Je bekijkt nu Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en verruiming vanwege coronacrisis

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en verruiming vanwege coronacrisis

De verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is één van de maatregelen van het kabinet om de ondernemer (ook de ZZP’er) te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zodat u makkelijker geld kunt lenen. U kunt hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken of Qredits. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt nu 90% (MKB) van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en heeft u de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Welke aanpassingen zijn er aan de BMKB-regeling gedaan?
Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de coronaregeling BMKB. De looptijd van een krediet is verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verlaging premie BMKB-regeling
De premie voor de BMKB-regeling is verlaagd van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen. Voor leningen met een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen geldt een percentage van 3%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Hiervoor stelt het kabinet circa € 30 miljoen beschikbaar.

Verhoging garantiebudget, accreditatie non-bancaire financiers
Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Waarvoor kan de BMKB benut worden?
De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?
D
e BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank of Qredits. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, op welke regelingen kunnen deze aanspraak maken?
De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Daarmee staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.

Geef een antwoord