Je bekijkt nu Klein Krediet Coronagarantieregeling

Klein Krediet Coronagarantieregeling

Kleine ondernemingen die geraakt worden door de coronacrisis kunnen met de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) makkelijker een overbruggingskrediet sluiten bij banken. Deze maatregel voor het kleinere MKB komt bovenop eerdere steunmaatregelen, zoals het verruimen van de borgstelling MKB (BMKB). Het is een extra steunoptie om de toegang tot liquiditeit verder te vergemakkelijken. Het gaat om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Garantie van 95%

De nieuwe garantieregeling bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. Met dit hoge garantiepercentage kan een zo groot mogelijk bereik aan ondernemers geholpen worden aan financiering. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces in het kader van de snelheid en de in potentie grote doelgroep grotendeels automatisch plaatsvinden.
Bij de risicobeoordeling wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat alleen kredieten verstrekt worden aan in de kern gezonde bedrijven met terugbetaalcapaciteit.
Behalve banken mogen ook andere geaccrediteerde financiers de regeling aanbieden.

Kosten maximaal 6%

Een financier die de KKC aanbiedt, mag daarvoor maximaal 4% van het kredietbedrag als kosten berekenen aan ondernemers. Aan de staat betalen ondernemers een eenmalige premie van 2%. De maximale looptijd van het krediet bedraagt 5 jaar. De regeling treedt in werking na goedkeuring van de Europese Commissie.

 

Geef een antwoord